top of page

השגת הראיות בפרשת אפי נווה - מה המצב המשפטי?


אילוסטרציה

הערב (17.1.2019) פורסם שהחקירה הפלילית נגד אפי נווה נפתחה בעקבות ראיות שהושגו באמצעות פריצה לטלפון שלו ותוך פגיעה בוטה בפרטיות.

החשדות נגד נווה חמורים, והפרשה מזהמת את מנגנון בחירת השופטים ופוגעת באמון הציבור. אין מקום לנווה בחיים הציבוריים, ועל המערכת לבחון את עצמה היטב כדי שמצב כזה לא יחזור על עצמו. ואולם, לצד הצעדים הציבוריים, אם הידיעות על דרך השגת הראיות נכונות, יש לסגור מיד את החקירה הפלילית נגד נווה. וכך מבאר היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר, את המצב המשפטי: בשלב הראשון, לפחות על פי הפרסומים, טלפון אישי נפרץ ללא הסכמת בעליו ותוך פגיעה בוטה בפרטיותו. במצב כזה קובע חוק הגנת הפרטיות שהחומרים שהוצאו מהטלפון פסולים מלשמש ראייה במשפט, אלא "מטעמים מיוחדים".

בשלב השני הטלפון שנפרץ הועבר למשטרה ביחד עם החומרים שהוצאו מתוכו, והמשטרה ביקשה מבית המשפט צו חיפוש בטלפון. אבל כדי לקבל צו חיפוש המשטרה צריכה לשכנע את בית המשפט, שקיים חשד סביר שיש בטלפון ראיות לביצוע עבירה, ואת זאת היא יכלה לעשות אך ורק תוך הסתמכות על הראיות שכבר הוצאו מהטלפון שלא כדין. ראיות שהושגו בחיפוש לא חוקי בטלפון אינן יכולת לבסס צו שיפוטי, שיכשיר חיפוש חוזר באותו טלפון במטרה "למצוא" את אותן הראיות הפסולות.

בכל מקרה, הן פסילת ראיות לפי חוק הגנת הפרטיות והן פסילת ראיות לפי ההלכה הפסוקה הן לא מוחלטות, אלא נתונות לאיזון ולשיקול דעת של בית המשפט. פרקליט המדינה או בית המשפט עשויים לסבור שהאינטרס הציבורי בניקוי האורוות גובר על הזכות לפרטיות שהופרה. העמדה הערכית שלנו היא שהפגיעה בפרטיות במקרה זה היא כל כך חמורה, שגם חומרת החשדות לא יכולה להאפיל עליה - החקירה וכל הראיות שיושגו במהלכה לא היו באות לעולם אלמלא החטא הקדמון ולכן דינן להיפסל.

ובשולי הדברים: פרשת אפי נווה חשפה טפח ממה שמתנהל בלשכת עורכי הדין - גוף שמרכז הרבה מאוד עוצמה, ובאופן לא מפתיע לא אוהב שמותחים עליו ביקורת. דוגמה נוספת להתנהלות זו היא תביעת הדיבה שהגישו אפי נווה והלשכה ב-2017 נגד העיתונאית שרון שפורר, שפרסמה כתבות ביקורתיות עליהם. אנחנו פנינו אז לבית המשפט בבקשה להצטרף לדיון כ"ידידת בית המשפט", והזהרנו שמדובר בתביעת השתקה שפוגעת בחופש הביטוי ומסכנת את העיתונות החוקרת בישראל. תשובתם של נווה והלשכה לבקשת האגודה להצטרף להליך הייתה תוקפנית ומלאה בהשמצות חסרות שחר. עוד על התביעה אפשר לקרוא כאן.

Comments


bottom of page