top of page

שיעורים פרטיים חינם ברשת - בעברית בלבד


אילוסטרציה

משרד החינוך נקט יוזמה מבורכת לצמצום פערים בחינוך, והשיק פורטל לימודים חדש שנותן שיעורי עזר מקוונים בחינם במתמטיקה, אנגלית, הבעה ולשון. אבל במשרד שכחו רבע מהתלמידות והתלמידים - דוברי הערבית. האתר כולו, שהושקעו משאבים רבים לפיתוחו, הוא בעברית.

עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח פנתה למנכ"ל משרד החינוך בדרישה להתאים את הפורטל לתלמידים הערבים. עו"ד חסין מציינת כי אין ספק שמדובר בשירות חיוני ונחוץ: על פי דוח של משרד החינוך, כמעט מחצית מתלמידי חטיבות הביניים והתיכון נעזרים בשיעורים פרטיים. היכולת להסתייע בהם מותנית במעמד הסוציו-אקונומי של הורי התלמידים. יוזמת משרד החינוך מנגישה שירות חיוני זה לכלל התלמידים, ובכך מסייעת לצמצום הפערים הגבוהים הקיימים במערכת החינוך בין תלמידים משכבות חזקות וחלשות.

קיומו של פורטל המספק שירות חיוני ומיועד כמעט לחלוטין לתלמידים יהודים ששפת אמם עברית והיעדרו של פורטל מקביל בערבית, לתלמידים הערבים, מהווה אפליה אסורה, פוגע בזכותם של תלמידים ערבים לחינוך ולשוויון וחותר תחת העיקרון החוקתי של שוויון הזדמנויות בחינוך. אי הנגשת השירותים והתכנים לערבית אף מעביר לתלמידים, לבני משפחתם ולמורים מסר מפלה ובעייתי, לפיו קיימות אוכלוסיות שהמשרד נותן דעתו עליהן וחפץ בקידומן יותר מאחרות.

אפלייתם של התלמידים הערבים בקבלת שיעורים פרטיים במימון המשרד מצטרפת לאפליה עמוקה וארוכת שנים של החינוך הערבי במערכת החינוך. אף שאפליה זו הצטמצמה בשנים האחרונות, היא עדיין עמוקה, מהותית וכואבת, ומתבטאת בהישגי התלמידים ובפערים בינם לבין תלמידים יהודים במבחני המיצ"ב, בשיעור הזכאים לבגרות, ובמבחנים בינלאומיים שבהם משתתפת ישראל.

Comentários


bottom of page