top of page

זה לא כל כך נעים לראות סניף דואר סגור


אילוסטרציה

בתחילת ינואר 2019 גילו תושבי שכונת צור באהר בירושלים המזרחית כי סניף הדואר בשכונתם סגור. על דלתו נתלה שלט בכתב יד, המבשר כי הסניף נסגר לתקופה בלתי מוגבלת. הסניף, שבו גם סניף של בנק הדואר, משרת את אלפי תושבי השכונה ומספק שירותים גם לשכונות אום טובא ואום ליסון הסמוכות.

מידיעות שהתפרסמו בכלי התקשורת למדו התושבים כי הסניף נסגר בעקבות מעצרם של כמה מעובדיו בחשד למעילה בכספי לקוחות בנק הדואר. מעבר לקשיים בקבלת דברי דואר, משמעות הסגירה היא שעל מנת לבצע כל פעולה – החל בתשלום חשבונות וקנסות, דרך שליחת מכתבים רשומים, חבילות והעברת בעלות על רכב, ובפרט כדי לפדות את קצבאות הביטוח הלאומי, המופקדות בבנק הדואר – נאלצו התושבים, בהם קשישות וקשישים, לשרך את דרכם לסניף דואר בשכונה אחרת.

בבירור עם משרד התקשורת נמסר לנו שחברת הדואר לא תוכל להפעיל את הסניף, מכיוון ש"הנכס בבעלות סוכן הדואר". פנינו למנכ"ל חברת דואר ישראל, כתבנו שתשובה זו אינה מתקבלת על הדעת, ודרשנו לפתוח מחדש את הסניף בשכונת צור באהר. עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח כתבה כי הותרתם של תושבי השכונה ללא שירותי דואר חיוניים ונגישים אינה סבירה, פוגעת בזכותם לכבוד ולשוויון, וסותרת את חובותיה של חברת הדואר מכוח המשפט הציבורי.

ימים ספורים לאחר מכן קיבלנו תשובה שהסניף יחזור לפעול "בתוך ימים בודדים", ולאחר כמה ימים הוא אכן נפתח.

Comments


bottom of page