top of page

"זה פתח לי את הראש": לחנך דור חדש של מקבלי החלטות


אילוסטרציה

חברות וחברים יקרים,

בימים האחרונים התבשרנו כי משרד החינוך נקט יוזמה מבורכת לצמצום פערים בחינוך, והשיק פורטל לימודים חדש שנותן שיעורי עזר מקוונים בחינם במקצועות הליבה. אבל במשרד שכחו רבע מהתלמידות והתלמידים בישראל - התלמידים הערבים. האתר כולו, שבפיתוחו הושקעו משאבים רבים, הוא בעברית בלבד. כמו במקרים דומים של אפליה פנינו למשרד החינוך, התרענו על הפגיעה בזכות לשוויון ובזכות לחינוך, ודרשנו שהפורטל יותאם לתלמידים ערבים. אבל איך אפשר לדאוג שההתעלמות הזאת לא תמשיך לקרות שוב ושוב? איך מחנכים דור חדש של מקבלי החלטות, שאצלו אין מצב שאוכלוסייה שלמה עוברת מתחת לרדאר? לשיטתנו, אנשי ונשות חינוך חייבים להיחשף להכשרות והשתלמויות על מנת לקבל כלים להתמודדות עם גזענות בכיתה. אנחנו כבר הצענו הכשרות בנושא זה למורים/ות בפועל ועמדתנו היא כי השתלמויות בנושא מאבק בגזענות חיוניות לכל איש ואשת חינוך. גם מבקר המדינה הסכים איתנו, ומצא בדו"ח משנת 2016 כי רק אחוז אחד מהשתלמויות המורים עסק בנושא זה, בין יתר הליקויים של המדינה בהתמודדות עם נושא מורכב זה. אחד הקהלים שמאוד חשוב לעבוד איתם בהקשר הזה הוא סטודנטים/ות לחינוך ולהוראה. בשלוש השנים האחרונות אנו מלמדים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה קורס סמסטריאלי מלא בנושא "חינוך נגד גזענות", אותו לימד ד"ר רועי זילברברג, מנחה שלנו. בסמסטר הקרוב תתחיל ג'והיינה ספי, אף היא מנחה שלנו, להעביר קורס דומה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת תל אביב. לאור הצלחת הקורס ומתוך הבנת המצב בשטח, פנינו למל"ג ולוועדת מתווה אריאב על מנת להציע כי קורס בנושא התמודדות חינוכית עם גזענות יהפוך חובה לכלל תלמידי/ות תעודת הוראה בארץ. אלה חלק מהמשובים שקיבלנו: "הקורס היה מעניין, מטלטל לפעמים, וזה היה שווה את זה"; "הכלי הכי חשוב שלקחתי מהקורס הוא הדיאלוג"; "הקורס חייב להיות חובה לכל סטודנט לחינוך"; "הקיום של מאמרים בעברית ובערבית הוא לא מובן מאליו, זה נתן לי תחושת שייכות"; "נחשפתי לראשונה לגזענות בחומרי הלימוד, זה פתח לי את הראש"; "עכשיו יש לי עין נוספת להסתכל בה על התלמידים". התכנים שמועברים בקורסים הם רק חלק מהסיפור. לא פחות חשוב שמוסדות להכשרת מורים יקדמו אווירה של שוויון, הכרה, דיאלוג בין תרבותי, מפגש אמיתי בין יהודים וערבים ומרחב ציבורי שוויוני ומכבד. לאחרונה פרסמנו מסמך שכתבו ד”ר וורוד ג'יוסי וד”ר גליה זלמנסון לוי, ובו מגוון המלצות ורעיונות לתוכניות וליוזמות לקידום רב תרבותיות וחיים משותפים במוסדות להכשרת מורות ומורים, שניתנים ליישום ולהרחבה מהירים.

מוסדות להשכלה גבוהה, ובמיוחד מוסדות להכשרת מורים/ות, יכולים וצריכים למלא תפקיד חשוב ביצירת שינוי חברתי, בתקווה שהבוגרות והבוגרים יהוו סוכני שינוי במערכת החינוך שבה ישתלבו, ויעזרו לפתח כאן חברה שוויונית ומכבדת יותר.

שרף חסאן

שלכם, שרף חסאן מנהל מחלקת החינוך

האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page