top of page

מדינה בלי גבולות - בני אדם בלי זכויות


ציירו את גבולות מדינת ישראל ב-10 שניות

לציון 50 שנה לכיבוש ביקשה האגודה לזכויות האזרח להאיר זרקור על המציאות שהתגבשה ב-50 שנות הכיבוש, של מדינה שלא ברור מהם גבולותיה, ועל ההשלכות של מדיניות העמימות בכל הנוגע לזכויות אדם. העלינו לאוויר מיניסייט בשלוש שפות, שקודם בפייסבוק באמצעות משחק אינטרנטי. קדם לכך מכתב ששלחנו לראש הממשלה, שבו ביקשנו לקבל את עמדתה הרשמית של המדינה בנוגע לגבולותיה.

Comments


bottom of page