top of page

האם מותר לצלם חיילים ומחסומים בחברון?


אילוסטרציה

לאגודה הגיעה תלונה מפלסטיני תושב חברון, שהדריך צוות צילום זר בסיור בעיר, ושנאמר לו על ידי מפקד מג"ב במקום שאסור לצלם בחברון חיילים. בבדיקה של האגודה עם המפקד באזור הוא אישר את הדברים.

ב-7.2.2019 פנינו ליועץ המשפטי לגדה כדי לברר את העניין. "הופתענו מדבריו [של מפקד הכוח]", כתבה עו"ד רוני פלי. "איננו מכירים איסור על צילום חיילים [...] באם הנחיה זו אינה קיימת, נבקש כי טעותם של אנשי החטיבה תתוקן לאלתר, זאת כדי למנוע מצב בו ההגבלות המוטלות בפועל על תושבי חברון יהיו גדולות אף יותר מההגבלות הרבות המוטלות עליהם כדין.

ביום 14.2.2018 קיבלנו תשובה ועל פיה "אין כל איסור על צילום חיילים או מחסומים, אלא אם המדובר בפעילות שעלולה להיחשב כמסווגת או מסכנת חיים, או המבוצעת באופן המפריע באופן ממשי לפעילות כוחות הביטחון".

פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לגדה, 7.2.2019

תשובה מלשכת היועץ המשפטי, 14.2.2018

Comments


bottom of page