top of page

הצלצול הזה הוא בשבילנו: חינוך נגד גזענות


הצלצול הזה הוא בשבילנו

למעשי האיבה של קיץ 2014 – החטיפה והרצח של שלושה נערים יהודים ושל נער פלסטיני, ירי הטילים על ישראל ומבצע "צוק איתן" בעזה – נלוו התפרצות גזענית ואירועי תקיפה גזעניים ואלימים ברחבי הארץ. לקראת שנת הלימודים שעמדה בפתח עלה הצורך ליצור ולהפיץ חומרים חינוכיים שיסייעו לנשות ולאנשי חינוך להתמודד עם גילויי גזענות ולחנך לערכים של סובלנות, דמוקרטיה וחיים משותפים. מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח שקדה על פיתוח החומרים, ובסוף הקיץ, לקראת פתיחת שנת הלימודים, קיימנו קמפיין נרחב ברשת להפצתם, תחת הכותרת "הצלצול הזה הוא בשבילנו". באמצעות הקמפיין הגיעו החומרים למאות מורות ומורים, ולמעלה מ-800 אנשי חינוך חדשים נרשמו לרשימת התפוצה של מחלקת החינוך באגודה.

Comments


bottom of page