top of page

גזענות – לא בבית ספרנו: קמפיין ליום המאבק בגזענות


תמונות ילדים

הקמפיין, פרי שיתוף פעולה של ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי בהובלת שתי"ל, התנהל בחודשים פברואר-מרץ 2014, לקראת היום הבינלאומי למאבק בגזענות, החל ב-21.3. הקמפיין פנה לנשות ואנשי חינוך ונועד להעלאת מודעות לחשיבות החינוך נגד גזענות והטמעתו במערכת החינוך במשך כל השנה. הקמפיין התבסס על התכנים החינוכיים להתמודדות עם גזענות פרי עבודתה רבת השנים של מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח.

דף נחיתה, הכולל קישורים לחומרי העשרה ולפעילויות חינוכיות בעברית ובערבית

Comments


bottom of page