top of page

המדינה: לא נעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה


אילוסטרציה

בתגובה לעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח לפני כשנה, הודיעה לאחרונה המדינה לבית המשפט המחוזי בירושלים כי אין לה כוונה לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה בהתאם לעליות החדות במחירי השכירות. "סכום הסיוע שניתן לאוכלוסיית הזכאים הינו סיוע בתשלום שכר דירה ואינו נגזרת של מחירי השוק, וממילא לא נועד לכסות את גובה דמי השכירות", נכתב בתגובה, "ולפיכך הסכום לא מתעדכן בהתאם לשינויים בשוק השכרת הדירות". הסיוע בשכר דירה מיועד להבטיח לזכאים מקבוצות מוחלשות את האפשרות לשכור דירה בשוק החופשי, ולהעמיד לעצמם ולבני משפחתם קורת גג נאותה. אולם, בזמן שמחירי השכירות עלו בעשרות אחוזים בשנים האחרונות - מ-2,330 שקל ב-2008 ל-3,879 שקל בסוף הרבעון השלישי של 2018 - חלק מהזכאים מקבלים כיום סיוע זהה בגובהו לסיוע שקיבלו לפני למעלה מעשור, בסך כמה מאות שקלים בלבד. בעתירה דרשה האגודה ממשרד הבינוי והשיכון וממשרד האוצר לעדכן את קצבאות הסיוע בשכר דירה ליחידים מקבלי הבטחת הכנסה, ולקבוע מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע בשכר דירה על פי השינויים במחירי השכירות במשק. מתשובת המדינה לעתירה עולה כי משרד הבינוי והשיכון מסייע לכ-171 אלף משקי בית - עלייה של כ-26 אלף משקי בית בארבע השנים האחרונות. סכום הסיוע הכולל עמד ב-2018 על 1.96 מיליארד שקל. גובה הקצבה נקבע על פי גודל המשפחה, רמת ההכנסה של המשפחה והיישוב שבו היא מתגוררת. במשרדי הממשלה טוענים כי לאורך השנים הממשלה הגדילה את הסיוע לקבוצות שונות, וכי הצמדת הסיוע בשכר דירה למדד המחירים לצרכן משנת 2002 תעלה 430 מיליון שקל בשנה. עו"ד גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות ולשוויון באגודה לזכויות האזרח, שהגיש את העתירה: "הקפאת גובה הסיוע בשכר דירה חרף עליה דרסטית במחירי השכירות זהה למעשה לקיצוץ בסיוע. הסיוע ניתן למשפחות מעוטות אמצעים, והוא נמוך מלכתחילה. היעדר מנגנון עדכון מחמיר את הקושי. משקי בית רבים מתקשים לשכור דירה או נאלצים לעזוב דירה שכבר שכרו כי לא יכולים לעמוד בדרישה של הבעלים. לחלופין, המשפחה תוציא סכום עצום על תשלום שכר דירה על חשבון צרכים בסיסיים אחרים. הוועדה למלחמה בעוני ומבקר המדינה דרשו לקבוע מנגנון עדכון, אך הממשלה מתעלמת. הממשלה מוותרת על הכנסות במיליארדים לטובת פרויקט מחיר למשתכן, אבל אסור שזה יהיה על חשבון האוכלוסיות הכי מוחלשות שלא יכולות בכלל לחלום על רכישת דירה".

Bình luận


bottom of page