top of page

להקים בית ספר ערבי ראשון בנצרת עילית

32 הורים וילדים ערבים מנצרת עילית (לימים - נוף הגליל), יחד עם האגודה לזכויות האזרח ועם מרכז מוסאוא, עתרו לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת בדרישה להקים בית ספר ממלכתי ערבי ראשון בנצרת עילית. למרות שבעיר גרים כ-2,600 תלמידים ערבים, רבים מהם נאלצים לנסוע כל יום לנצרת ולכפרים סמוכים כדי לזכות בחינוך הולם, בעוד ששכניהם היהודים לומדים, רובם ככולם, במסגרות חינוך ממלכתיות בעירם. הניסיון להקים בית ספר ערבי בעיר נתקל בסירוב מתמשך ועיקש של עיריית נצרת עילית, המגובה על ידי משרד החינוך. ראש העירייה הקודם, שמעון גפסו, אמר מפורשות שהוא מסרב להקים בית ספר ערבי כדי לא לפגוע בצביון היהודי בעיר.

בעתירה נטען כי אין מחלוקת בדבר האחריות של רשות מקומית להקמת בתי ספר עבור תלמידי העיר, כפי שקובע חוק לימוד חובה חינם, וכי היעדרו של בית ספר ששפת ההוראה בו היא ערבית פוגעת בזכותם של ילדי העיר הערבים לחינוך, לחינוך בשפת אם ולשוויון. עוד מטען כי בבסיס הסירוב של עיריית נצרת עילית עומדת מדיניות גזענית ומפלה, וכי רשויות מקומיות אחרות בהן מתגוררים תושבים ערבים רבים, כמו חיפה, עכו, לוד, רמלה ותל אביב-יפו לא מתכחשות לחובתן לספק את השירות הבסיסי ביותר לחינוך חינם, ראוי והולם, לכלל תושביהן.

באוקטובר 2016 נמחקה העתירה בהסכמת הצדדים, לאחר שבית המשפט חייב את העירייה ואת משרד החינוך לשקול מחדש את עמדתם לגבי הקמה של בית ספר ערבי בעיר, ולאחר שהעירייה הודיעה על הקמת צוות מיוחד בשיתוף עם משרד החינוך שיבחן את הסוגיה.

העירייה ומשרד החינוך אמורים היו למסור את עמדתם לתחילת 2017. משרד החינוך מסר את עמדתו רק במאי 2017, ולפיה נצרת עילית נותנת מענה חינוכי הולם לכלל התלמידים. לעמדת המשרד אין צורך בהקמת בית ספר ערבי בעיר, שכן רוב ההורים הערבים מעוניינים שילדיהם ימשיכו ללמוד במסגרות פרטיות בנצרת. עיריית נצרת עילית לא מסרה את עמדתה הרשמית. לפיכך הגישה האגודה ביולי 2017 עתירה שנייה בנושא.

דיון בעתירה התקיים ב-3.4.2019. נקבע כי תוך שלושה חודשים צריכה העירייה להשלים את תהליך בדיקת הצרכים ולקבל החלטה. ב-21.7.2019 דחה בית המשפט את העתירה, וקבע כי החלטות העירייה שלא לפעול להקמת בית ספר ערבי בעיר ושלא לקדם כל פתרון אחר למתן חינוך בערבית עבור ילדי העיר הערבים "סבירות ומצויות בהחלט במתחם שיקול הדעת המקצועי והמנהלי של המשיבות". העותרים הגישו ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.


ב-20.4.2021 התקבל פסק הדין בערעור. תביעתנו לחייב את העירייה להקים בית ספר ממלכתי ערבי בשנת הלימודים הקרובה נדחתה על ידי שניים משלושת שופטי ההרכב. ואולם, דעת הרוב בפסק הדין עמדה על הכשל החמור במערכת החינוך בנוף הגליל, שמזניחה את תלמידיה הערבים ושולחת אותם למערכת החינוך בנצרת. מציאות זו, לפי דעת הרוב, אינה מתקבלת על הדעת, ומחייבת את העירייה לפעול לשינויה. נפסק, שלילדים יש זכות ללמוד בערבית במערכת הממלכתית, ולכן על העירייה מוטלת חובה לברר עם ההורים בעת ההרשמה אם הם רוצים עבור ילדיהם חינוך ממלכתי בערבית. עוד נקבע בפסק הדין, שעל העירייה ומשרד החינוך לפעול בהקדם האפשרי לגבש פתרונות, שיאפשרו את מימוש זכותם של הילדים הערבים לחינוך בערבית בנוף הגליל.


עת"מ 31499-06-16 סלום נ' עיריית נצרת עילית; עת"מ 28159-07-17 סלום נ' עיריית נצרת עילית; עע"מ 7058/19 סלום נ' עיריית נוף הגליל (נצרת עילית)

עו"ד: רגד ג'ראיסי, סנא אבן ברי, עודד פלר

עת"מ 31499-06-16

העתירה, יוני 2016

פסק הדין, 10.10.2016

עת"מ 28159-07-17

העתירה, יולי 2017

תשובת המדינה, אוגוסט 2017

תשובת העירייה, אוקטובר 2017

פסק הדין, 21.7.2019

עע"מ 7058/19

הערעור, אוקטובר 2019


פסק הדין, 20.4.2021

פוסטים קשורים:


קישורים:


הערעור נכתב בסיוע רעות שאער והמתמחה טל גרינברג בר-חי

コメント


bottom of page