top of page

וגם אם יתמהמה - בוא יבוא


אילוסטרציה
Photo: © Inna Reznik | Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


בעבודה שלנו מעטים הם הניצחונות של זבנג וגמרנו. רוב המאבקים שלנו ממושכים, צעד אחר צעד, וכל הישג קטן שמשיגים בדרך מקרב אותנו אל המטרה.


כבר שמונה שנים שאנחנו מלווים הורים וילדים ערבים מנוף הגליל (נצרת עילית), שדורשים מהעירייה וממשרד החינוך להקים בית ספר ממלכתי ערבי ראשון בעיר. למרות שלמעלה מ-27% מתושביה של נוף הגליל, ויותר משליש מתלמידיה, הם ערבים, אין בה ולו בית ספר אחד שבו הם יכולים ללמוד בשפת אמם.


אתמול התקבל פסק הדין בערעור שהגשנו בשם ההורים והילדים. אמנם, תביעתנו לחייב את העירייה להקים בית ספר ממלכתי ערבי בשנת הלימודים הקרובה נדחתה על ידי שניים משלושת שופטי ההרכב. ואולם, דעת הרוב בפסק הדין עמדה על הכשל החמור במערכת החינוך בנוף הגליל, שמזניחה את תלמידיה הערבים ושולחת אותם למערכת החינוך בנצרת. מציאות זו, לפי דעת הרוב, אינה מתקבלת על הדעת, ומחייבת את העירייה לפעול לשינויה. נפסק, שלילדים יש זכות ללמוד בערבית במערכת הממלכתית, ולכן על העירייה מוטלת חובה לברר עם ההורים בעת ההרשמה אם הם רוצים עבור ילדיהם חינוך ממלכתי בערבית. עוד נקבע בפסק הדין, שעל העירייה ומשרד החינוך לפעול בהקדם האפשרי לגבש פתרונות, שיאפשרו את מימוש זכותם של הילדים הערבים לחינוך בערבית בנוף הגליל.


קיווינו שזה יקרה כבר עתה, וצר לנו שבית המשפט לא הורה על כך. ובכל זאת, פסק הדין סולל את הדרך להקמתו של בית ספר ממלכתי ערבי ראשון בנוף הגליל בהמשך, ובית ספר שכזה, שכמותו יש בכל עיר מעורבת, עוד יקום.

עו"ד עודד פלר

שלכם,


עו"ד עודד פלר

מנהל המחלקה המשפטית.

Comments


bottom of page