עתירה בדרישה לפרסום כל נוהלי המשטרה

הגשנו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לחייב את המשטרה לפרסם את כלל הנהלים לפיהם היא פועלת. בעתירה נטען כי מאות, ואולי אף יותר, פקודות ונהלים המתייחסים לקשר בין המשטרה לאזרחים אינן מפורסמות לציבור. בכך מפרה המשטרה את חובתה לפרסם באופן יזום את נהליה לפי חוק חופש המידע. פרסום הנהלים יאפשר לציבור לקבל מידע רלוונטי וחשוב הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים, ויאפשר ביקורת על התנהלות שוטרים שבאים במגע עם אזרחים.

בתגובה לעתירה הודיעה המשטרה כי היא לא חולקת על חובתה להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות שעל פיהן היא פועלת, והעריכה כי השלמת התהליך לצורך פרסום הנהלים של כלל אגפי המשטרה (למעט אלה הנכללים בחריגים ובסייגים לחוק) תיארך "כשנתיים". כמו כן העבירה המשיבה לאגודה לזכויות האזרח חלק מרשימות הנהלים של אגפי המשטרה השונים (אגף התנועה, אגף התכנון, אגף התמיכה הלוגיסטית, אגף השיטור, אגף מבצעים, אגף משאבי אנוש), למעט האגפים שלטענתה חוק חופש המידע אינו חל עליהם. האגודה ממשיכה להתעקש על פרסום הנהלים באופן מיידי, ולגבי הנהלים שלא יפורסמו (לפי החריגים לחוק חופש המידע) היא דורשת שהמשטרה תפרסם תמצית של הנוהל ואת עילת הסירוב לפרסמו.

​עת"מ 65106-07-18 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המשטרה, נובמבר 2018

תשובת העותרת, דצמבר 2018

תגובה מטעם המשטרה, פברואר 2019 | נספח: רשימת נהלים

תגובת העותרת, מאי 2019

תשובה מטעם המשטרה, אוגוסט 2019

תגובת העותרת, אוקטובר 2019 | נספח: רשימת נהלים

הודעות לעיתונות:

לחייב את המשטרה לפרסם את כל נהליה, יולי 2018

קישורים:

המשטרה לא מפרסמת? אנחנו כן: נהלים משטרתיים שהועברו לאגודה בנושא פיזור הפגנות, שימוש בכוח ועוד

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו