לפרסם את כל נוהלי המשטרה

הגשנו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לחייב את המשטרה לפרסם את כלל הנהלים לפיהם היא פועלת. בעתירה נטען כי מאות, ואולי אף יותר, פקודות ונהלים המתייחסים לקשר בין המשטרה לאזרחים אינן מפורסמות לציבור. בכך מפרה המשטרה את חובתה לפרסם באופן יזום את נהליה לפי חוק חופש המידע. פרסום הנהלים יאפשר לציבור לקבל מידע רלוונטי וחשוב הנוגע לזכויותיו ולגבולות הסמכות של השוטרים, ויאפשר ביקורת על התנהלות שוטרים שבאים במגע עם אזרחים.

בתגובה לעתירה הודיעה המשטרה כי היא לא חולקת על חובתה להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות שעל פיהן היא פועלת, והעריכה כי השלמת התהליך לצורך פרסום הנהלים של כלל אגפי המשטרה (למעט אלה הנכללים בחריגים ובסייגים לחוק) תיארך "כשנתיים". כמו כן העבירה המשיבה לאגודה לזכויות האזרח חלק מרשימות הנהלים של אגפי המשטרה השונים (אגף התנועה, אגף התכנון, אגף התמיכה הלוגיסטית, אגף השיטור, אגף מבצעים, אגף משאבי אנוש), למעט האגפים שלטענתה חוק חופש המידע אינו חל עליהם. האגודה המשיכה להתעקש על פרסום הנהלים באופן מיידי, ולגבי הנהלים שלא יפורסמו (לפי החריגים לחוק חופש המידע) דרשנו שהמשטרה תפרסם תמצית של הנוהל ואת עילת הסירוב לפרסמו.


ב-28.6.2020 נתן בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים תוקף של פסק דין להסכם שאליו הגיעו הצדדים, ולפיו המשטרה מחויבת לפרסם את כלל הנהלים שלפיהם היא פועלת. המשטרה קיבלה גם את עמדת האגודה כי במקרים שבהם נהלים יישארו חסויים בהתאם לחריגים הקבועים בחוק, היא תהיה מחויבת לפרסם לכל הפחות את כותרת הנוהל ואת הסיבה לאי פרסומו.

​עת"מ 65106-07-18 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המשטרה, נובמבר 2018

תשובת העותרת, דצמבר 2018

תגובה מטעם המשטרה, פברואר 2019 | נספח: רשימת נהלים

תגובת העותרת, מאי 2019

תשובה מטעם המשטרה, אוגוסט 2019

תגובת העותרת, אוקטובר 2019 | נספח: רשימת נהלים


עיקרי טיעון מטעם העותרת, יוני 2020


פרוטוקול ופסק הדין, 28.6.2020 | פקודת המטה הארצי - "עבודת המטה לגיבוש ולפרסום נהלים", 25.6.2020

הודעות לעיתונות:


הצלחנו! המשטרה תחשוף את כל נהליה, יוני 2020

לחייב את המשטרה לפרסם את כל נהליה, יולי 2018

קישורים:

המשטרה לא מפרסמת? אנחנו כן: נהלים משטרתיים שהועברו לאגודה בנושא פיזור הפגנות, שימוש בכוח ועוד


דניאל דולב, הפגנות, עיכובים, מעצרים: המשטרה תפרסם לציבור מאות נהלים שלא נחשפו, וואלה, 28.6.2020


לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו