top of page

בית המשפט רומז: חלוקת הכספים בספורט לא שוויונית


עורכות הדין והשחקניות בבית המשפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע היום (15.4.2019) כי על העירייה להודיע לכל עמותות הספורט הנתמכות על ידה, כי כספי התמיכות לשנת 2019 מועברים אליהן על תנאי, וזאת בשל הליך תלוי ועומד בבית המשפט.

כזכור, האגודה לזכויות האזרח הצטרפה כידידת בית המשפט לעתירה של שחקניות הפועל באר שבע בכדורגל, בדרישה להשוואת התמיכה העירונית בין קבוצת הנשים לקבוצת הגברים.

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח עו"ד שרון אברהם-ויס, שהגישה את בקשת ההצטרפות: "בהחלטתו היום בית המשפט מאותת לעיריית באר שבע שיש חשש שחלוקת הכספים בספורט אינה שוויונית. בית המשפט אמר כי אין ספק ששוויון גורר מצוינות, וראוי שהעירייה תאמץ את המסקנה הזאת".

בתמונה: עו"ד דליה בושינסקי המייצגת את הקבוצה, מנכ"לית האגודה עו"ד שרון אברהם-ויס והמתמחה טל גרינברג, יחד עם שחקניות הפועל באר שבע.

コメント


bottom of page