top of page

חשד לענישה קולקטיבית ולעינויים בכלא קציעות


כלא קציעות

האגודה לזכויות האזרח פנתה לנציב שירות בתי הסוהר (שב"ס) ולראשי היחידה לחקירת סוהרים והמחלקה לחקירת שוטרים, בדרישה לחקור את אירועי ליל 24.3.2019 בכלא קציעות. מהתקשורת ומבדיקה עצמאית שערכנו עולה כי בעקבות דקירתם של שני סוהרים, פרצו כוחות מיוחדים גדולים של שב"ס והמשטרה לכלא, ובמהלך כמה שעות הפעילו כלפי האסירים הביטחוניים כוח רב, שהוביל לפציעתם של עשרות אסירים. האלימות נמשכה זמן רב אחרי שהאסירים הדוקרים נעצרו. לאחר מכן נכבלו עשרות אסירים בחצר הכלא, ולמשך 36 שעות נותרו על האדמה, אזוקים בזוגות אחד לשני, ונמנעו מהם גישה למים, מזון ולשירותים.

בפנייה כתבה עו"ד טל חסין כי עולה חשש שהשימוש הממושך והבלתי מידתי בכוח, שעות לאחר שהושב השקט לכלא, מהווה ענישה קולקטיבית פסולה ואסורה של כלל האסירים הביטחוניים באגף, ומחייב חקירה מהירה וממצה. "ברי, כי אירוע הדקירה חייב נקיטה באמצעים משמעותיים על מנת להתמודד עם האיום על חייהם וביטחונם של כוחות הביטחון", כתבה עו"ד חסין, "אולם גם אירוע קשה אינו יכול להוות הצדקה לחריגה קשה ממושכלות יסוד באשר לשימוש סביר וחוקי בכוח ובסמכות".

Comments


bottom of page