לתת לפלסטינים ב"איחוד משפחות" לצאת דרך מעבר טאבה


ב-13.5.2019 פנינו למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה וביקשנו לאפשר לפלסטינים הנמצאים בהליך איחוד משפחות, בעלי היתרי שהייה בישראל או מעמד של תושב ארעי, לנסוע דרך מעבר הגבול טאבה למצרים ללא כל הגבלה או צורך בהיתר מיוחד.

מעדויות שקיבלנו עולה כי פלסטינים בעלי תושבות ארעית נסעו בעבר בצורה חופשית דרך מעבר הגבול טאבה, אך מדיניות זו השתנתה לפני מספר שנים. עתה נאסר עליהם לצאת למצרים דרך היבשה עם דרכון פלסטיני, והם מופנים לקבלת אישור ממפקדת התיאום והקישור.

עו"ד טל חסין ועו"ד עביר ג'ובראן דכוור מהאגודה לזכויות האזרח מביאות בפנייה שני מקרים הממחישים את הפגיעה הקשה הכרוכה בהחלטה למנוע יציאה חופשית של פלסטינים דרך מעבר טאבה. הן כותבות כי מדיניות זו היא שרירותית ולא סבירה, פוגעת קשות במאות ואלפי משפחות בישראל, וסותרת זכויות חוקתיות ובהן הזכות לכבוד, למשפחה, לשוויון, לחופש העיסוק ולחופש התנועה.

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו