top of page

שירות בתי הסוהר מסרב לתרגם את נהליו לערבית


אילוסטרציה

הנהלים והפקודות של שירות בתי הסוהר (השב"ס) מסדירים את מגבלות הסמכות והשימוש בכוח של הסוהרים כלפי האסירים, את הענישה והדין המשמעתי שחל על האסירים וגם את הזכויות הבסיסיות של הכלואים. למרות שרוב הכלואים המצויים במשמורת שב''ס הם דוברי ערבית, ולמרות שחלק משמעותי מהם אינו דובר עברית כלל – השב"ס מפרסם את כל המידע הקריטי להתנהלות בתוך בית הסוהר בעברית בלבד. התוצאה היא שלאסירים דוברי הערבית אין למעשה גישה למידע ולכללים שמסדירים את חיי היום יום שלהם בכלא.

פנינו לממלא מקום נציב בתי הסוהר, בדרישה לתרגם לערבית את הנהלים והפקודות במלואם. בפנייה מסבירה רעות שאער מהמחלקה המשפטית באגודה כי אי-פרסום הנהלים בשפה המובנת למרבית הכלואים פוגעת בזכות לשוויון, וגורמת לכך שעצורים ואסירים אינם מכירים את זכויותיהם, אינם יודעים כיצד מתקבלות החלטות שונות בעניינם וכיצד להשיג עליהן. מצב זה אף שולל מאותם אסירים את הזכות לפנות לערכאות המוסמכות במקרה של פגיעה בזכויותיהם בניגוד לנהלים.

במענה לפנייה טען שב''ס כי הוא אינו מחויב על פי חוק לתרגם את נהליו ופקודותיו, ועל כן אינו מתכוון לתרגמם. גורמי שב''ס טענו כי חוק הלאום פוטר אותם, לשיטתם, מהחובה לתרגם מסמכים לערבית, בהיעדר הסדרה מפורשת של הנושא בחוק. עוד נמסר כי חלק מהמידע בדבר החובות והזכויות של אסירים מופיע על גבי עלונים התלויים בכלא, לטובת האסירים דוברי הערבית.

קישורים:

コメント


bottom of page