top of page

למרות הקשיים, מצעד הגאווה הראשון בנתניה התקיים


אילוסטרציה

ארגוני הגאווה בנתניה, בשיתוף עם האגודה למען הלהט"ב, ביקשו השנה לארגן את מצעד הגאווה הראשון בעיר. אירוע הגאווה אמור היה להתקיים בשיתוף עם עיריית נתניה ובחסותה, אך בעקבות התנגדות של גורמים פוליטיים משכה העירייה את תמיכתה. לאחר מכן נקראו נציגי המארגנים לתחנת המשטרה בעיר, ונציגי המשטרה ניסו לשכנעם להימנע מעריכת המצעד ולקיים במקומו אסיפה. משעמדו המארגנים על קיומו של מצעד, הובהר להם כי עלות אבטחה של המצעד תסתכם בכ-250,000 ₪, ועל המארגנים יהיה לשאת בכל הוצאות האבטחה.

האגודה לזכויות האזרח פנתה למשטרת נתניה בדרישה שתחזור בה מהתנאים הדרקוניים. עו"ד רוני פלי הדגישה כי השמירה על הסדר הציבורי ועל מימושה של הזכות החוקתית לחופש הביטוי וההפגנה הן מתפקידיה המרכזיים, המובהקים והגרעיניים של משטרת ישראל, וכי אירועי חודש הגאווה הם אירועי מחאה לכל דבר ועניין. היא ציינה כי במקרים דומים חזרה בה המשטרה מדרישותיה לאחר התערבות האגודה, ונשאה בעלות אבטחת האירוע.

לאחר הידברות בין המארגנים ובין המשטרה סוכם על נתיב חלופי, והמשטרה חזרה בה מכל התנאים שהציבה. למצעד הגאווה הראשון בנתניה הגיעו כ-400 איש.

Comments


bottom of page