top of page

בשיא הקיץ, בחום של הנגב, בלי חשמל


אילוסטרציה

במוקד פניות הציבור של האגודה התקבלו דיווחים על ניתוקי חשמל ממושכים ותכופים בשכונה 25 בעיר רהט. התושבים דיווחו על כך שהחשמל בשכונתם (ובשכונות נוספות בעיר) מתנתק לעיתים ואינו פועל חלק גדול מהזמן, וכי מצב זה נמשך לסירוגין כבר למעלה משנה.

החיים ללא חשמל הפכו לבלתי נסבלים עבור התושבים, בפרט עבור תינוקות, ילדים וקשישים, ובפרט לנוכח תנאי מזג האוויר באזור בשיאו של הקיץ. ניתוקי החשמל פוגעים בבריאותם של זקנים וחולים, וגורמים לתושבים גם נזקים כלכליים כבדים: מכשירי החשמל ניזוקים באופן בלתי הפיך מניתוקי החשמל הפתאומיים, מזון ותרופות מתקלקלים והתושבים נאלצים לזרוק אותם על אף שרבים מהם חיים ממילא במצוקה כלכלית ובעוני. על פי עדויות התושבים, חברת החשמל אינה פועלת לתיקון המצב.

ב-26.8.2019 פנינו לרשות החשמל וליועץ המשפטי למשרד האנרגיה, ודרשנו להסדיר מיד את חיבור החשמל לשכונה. רעות שאער מהמחלקה המשפטית ציינה בפנייה כי המצב המתמשך פוגע בזכותם של תושבי השכונה לקיום בכבוד, ובזכותם ליהנות משירותים ותשתיות ראויים ושוויוניים, ככל אזרח אחר בישראל.

במענה לפנייתנו טענה חברת החשמל כי היא פועלת די והותר על מנת לחזק את התשתיות, ומוסיפה לפעול על מנת להגדיל את אספקת החשמל בשכונה. בתשובת החברה הואשמו התושבים באופן קולקטיבי בקיומם של חיבורים פירטיים לחשמל בשכונה, ובכך שפעלו באלימות כלפי הטכנאים שנכנסו לשכונה כדי לטפל בבעיה.

לעמדתנו, אין להעניש את כלל התושבים – ילדים, זקנים ואנשים עובדים – על עבירה שאולי נעברה ואולי לא נעברה על ידי חלק מהם. ככל שאכן בוצעה עבירה של הסטת חשמל באופן לא חוקי, יש דרכים אחרות לטפל בכך, ומניעת חשמל מהתושבים בפועל, באמצעות הזנחת התשתיות, אינה אמצעי לגיטימי להפעלת לחץ, ואינה מקובלת בכל מקרה. אנו ממשיכים לטפל בנושא.

קישורים:

Comments


bottom of page