top of page

קיץ חם: הישגי האגודה, יוני-ספטמבר 2019

אנחנו שמחות/ים לשתף אתכם כמה מההישגים שלנו בחודשים האחרונים.

לאהבה אין צבע: בעקבות עתירה שהגשנו, יוסדר מעמדו של מבקש מקלט מסודן שנשוי לאזרחית ישראלית.

גול נגד האפליה: בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתנו, והורה לעיריית באר שבע להגדיל את התמיכה בקבוצות כדורגל הנשים בעיר.

פארקים לא לעשירים בלבד: שר הפנים אימץ את עמדתנו, ולא יתיר לרשויות מקומיות לגבות כסף בכניסה לפארקים ציבוריים.

פתוח לכולם: בעקבות פנייתנו בוטלה הדרישה לשירות צבאי כתנאי קבלה לתפקיד מפקח/ת בבחירות – דרישה מפלה שהדירה בעיקר חרדים וערבים.

דיור לכולם: בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו, ופסק שחברה קבלנית שזכתה במכרז בנייה על קרקעות מדינה חייבת לשווק את הדירות באופן שוויוני, ואם לא תעשה זאת היא חשופה לתביעה.

ניצחון לחופש הביטוי: בית המשפט המחוזי קיבל עתירה שהגשנו, ופסל את ביטול ההופעה של הראפר תאמר נפאר באום אל פחם.

שקט, מצביעים: יו"ר ועדת הבחירות אימץ את עמדתנו, וקבע שאסור למשקיפים מטעם המפלגות לצלם או להקליט את המתרחש במתחם הקלפי ולהפריע למהלך הבחירות.

שלום כיתה א': בעקבות עתירה שהגשנו עם ארגונים עמיתים, עיריית פתח תקוה חזרה בה מסירובה לרשום לבתי הספר ולגנים את ילדיהם של מבקשי המקלט והזרים החיים בעיר.

צועדים בגאווה: בעקבות התערבותנו, המשטרה הסירה דרישות בלתי חוקיות שהציבה בפני מארגני מצעדי הגאווה הראשונים בבת ים ובנתניה, והאירועים התקיימו כמתוכנן.

נא לשמור על הניקיון: בעקבות פניותינו הוצבו מכולות אשפה ובוצעו פעולות הדברה בשכונת דחיית א-סלאם שבירושלים המזרחית, והמצב התברואתי בשכונה השתפר משמעותית.

שפת עמם: בעקבות עתירה שהגשנו, בג"ץ הורה לתרגם לערבית את כל המסמכים בבחינות הבגרות.

"תג מחיר" לחופש הביטוי: בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגשנו, ואסר על אוניברסיטת תל אביב לגבות תשלום עבור אבטחה מסטודנטים שארגנו כנס פוליטי בקמפוס.

Comments


bottom of page