top of page

תהליך התאמה מגדרית לאסירה במהלך המאסר


אילוסטרציה

ביום 25.9.19 ניתן פסק דין בעתירה שניהלה האגודה לזכויות האזרח בעניין אסירה טרנסג'נדרית שביקשה לעבור תהליך להתאמה מגדרית במהלך מאסרה. העתירה הוגשה במרץ 2018 לאחר שהעותרת, ששהתה בזמנו במתקן כליאה לגברים, "יצאה מהארון" בפני גורמי הטיפול בשירות בתי הסוהר (שב"ס) על היותה טרנסג'נדרית ועל רצונה לחיות כאישה. העותרת הסתירה במהלך כל חייה את זהותה הנשית, ובעקבות השתתפות במסגרת טיפולית בכלא ושיחות עם עובדות סוציאליות החלה להתמודד עם הקונפליקטים שליוו אותה כל חייה.

למרות שהעותרת עברה בכלא אבחון פסיכולוגי שקבע שהיא סובלת מ"דיספוריה מגדרית" (מצוקה נפשית וחברתית הנובעת מאי התאמה בין הזהות המגדרית לבין המין אליו שויך האדם בלידתו), בשב"ס התעלמו מבקשותיה להתחיל תהליך להתאמה מגדרית, ומצוקתה הנפשית החמירה.

בעתירה דרשנו ששב"ס יאפשר לעותרת להתחיל תהליך להתאמה מגדרית, הכולל: נטילת הורמונים, פנייה לוועדה הציבורית להתאמה מגדרית של משרד הבריאות, התייחסות סגל שב"ס לעותרת כאישה, מתן ליווי וטיפול נפשי והעברה לכלא נווה תרצה.

התיק התנהל בפני השופטת מיכל ברנט מבית המשפט המחוזי מרכז במשך כשנה וחצי. בעקבות הגשת העתירה הופנתה העותרת לרופא אנדוקרינולוג לצורך התחלת הטיפול ההורמונלי, אלא שבשב"ס התעקשו בתחילה כי הטיפול ההורמונלי הוא "קוסמטי" ולכן על העותרת לממנו מכיסה, וזאת למרות שמדובר בטיפול שמצוי בסל הבריאות זה מספר עשורים. בנוסף, בשב"ס התעקשו כי ההגדרה העצמית של העותרת כאישה אינה מספיקה לצורך העברתה לכלא נווה תרצה, והמתינו שיחול שינוי במראה החיצוני שלה. לזכותם של האסירים שהוחזקו עימה באגף יש לזקוף שהשינוי המגדרי שלה התקבל בקרבם בחיוב, וחלק מהאסירים אף פנו אליה בלשון נקבה. בלחץ בית המשפט, הועברה העותרת ביוני 2019 לכלא נווה תרצה.

בתחילת ההליך הוטל עליו איסור פרסום לבקשת העותרת. בהמשך היא ביקשה להסיר את איסור הפרסום אך שב"ס התנגד וטען כי כל פרסום בעניין זה עשוי לפגוע בביטחון העותרת ובביטחון ובסדר של בית הסוהר. שב"ס התנה את הסרת איסור הפרסום באישור מוקדם של כל פרסום בעניין זה על ידי שב"ס.

ב-25.9.2019 ניתן פסק הדין בתיק/ מכיוון ששב"ס כבר אפשר לעותרת לעבור את הליך ההתאמה המגדרית כפי שביקשה בעתירה, נותר להכריע רק בשאלת הפרסום. בית המשפט קבע קבע כי פרטי ההליך יהיו גלויים למעט שמה של האסירה העותרת.


בינואר 2021 קבעה הוועדה להתאמה מגדרית בבית החולים תל השומר כי האסירה עומדת בקריטריונים לעבור ניתוחים להתאמה מגדרית. אולם בסוף 2022 סירב שב"ס לאפשר לאסירה לעבור את הניתוחים שנקבעו לה, בטענה שהיא "אינה בטוחה בוודאות ברצונה לבצע שינוי מגדר באופן בלתי הפיך". לפיכך עתרנו בשמה בשנית, יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה. טענו כי מניעת הטיפולים שלהם היא זקוקה פוגעת בזכותה לכבוד ובזכותה לבריאות, מפלה אותה ומהווה ענישה נוספת מעבר לגזר הדין עצמו.


ב-6.3.2023 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז את העתירה, והורה לשב"ס לאפשר לעותרת לצאת לטיפולים ולניתוחים שנקבעו לה. ב-14.9.2023 הותר פסק הדין לפרסום ללא שמה ופרטיה המזהים של העותרת.


עת"א 26994-03-18 פלונית (אסירה) נ' שירות בתי הסוהר

עו"ד: אן סוצ'יו

פסק הדין, 25.9.2019

עת"א 48204-01-23 פלונית (אסירה) נ' שירות בתי הסוהר

עו"ד: אן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח), רעות כהן (הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה)

פסק הדין, 6.3.2023

החלטה בעניין פרסום פסק הדין, 14.9.2023


קישורים:

העתירה נוהלה בסיוע עו"ד עידו קטרי מפרויקט גילה להעצמה טרנסית


Comentarios


bottom of page