top of page

גן סגור: השבתת גני ילדים במועצה האזורים אלקסום


אילוסטרציה

ב- 2.9.2019 עתרה האגודה לזכויות האזרח בשם הורים, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והמועצה לכפרים בלתי מוכרים, בדרישה לספק מסגרת חינוכית עבור עשרות אלפי תלמידים מהמועצה האזורית אלקסום. ההליך הסתיים כאשר המועצה האזורית ומשרד החינוך התחייבו לחדש את המשא ומתן ביניהם על תקציבי החינוך, ולהשיב את הלימודים לסדרם. אולם חודשיים לאחר פתיחת שנת הלימודים המשא ומתן עדיין נמשך, ואיתו אי הסדרים באספקת מסגרת חינוכית עבור תלמידים במועצה האזורית.

בימים האחרונים הודיעה המועצה האזורית אלקסום על השבתת הלימודים בחלק מהגנים שתחת אחריותה, בשל היעדר אישורי בטיחות ואי העברת תקציבים ממשרד החינוך אליה. עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה פנתה היום (3.11.2019) למשרד החינוך ולמועצה האזורית, בדרישה שימצאו פיתרון מיידי שישיב את התלמידים למסגרות החינוכיות. "הזכות החוקתית לשוויון מחייבת את הרשויות המוסמכות, ואת משרד החינוך, לספק חינוך שוויוני לכל ילד בישראל", כתבה עו"ד אבן ברי. "התנהלות הגורמים האחראיים לוקה בחוסר סבירות קיצוני, מהווה אפליה קשה ופסולה של התלמידים הערבים אשר נותרו ללא מסגרת חינוכית זמינה, ופוגעת פגיעה אנושה בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון בחינוך ולכבוד האדם".

Comments


bottom of page