top of page

פעילות יחידת הסייבר להסרת תכנים מהרשת

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג"ץ בנובמבר 2019 נגד פניות יזומות של יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה אל ספקיות תוכן בבקשה להסיר תכנים. המנגנון, המכונה על ידי הפרקליטות "אכיפה אלטרנטיבית במסלול הוולונטרי", כולל פנייה אל ספקיות תוכן, ובהן פייסבוק וגוגל, בבקשה להסיר תכנים או להגביל גישה אליהם, ולעיתים גם להשעות משתמשים ואף להרחיקם. צנזורה זו על תכנים נעשית ללא מתן זכות שימוע וללא הליך משפטי, ולעיתים גם ללא ידיעת המפרסם.

העתירה הוגשה לאחר שהפרקליטות טענה שמנגנון "האכיפה האלטרנטיבית" אינו בגדר הפעלת סמכות שלטונית. בעתירה נטען כי מנגנון זה פוגע קשות בזכויות החוקתיות לחופש הביטוי ולהליך הוגן, וזאת ללא הסמכה בחוק ומבלי לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.

בעתירה הודגש כי מאז הוקמה היחידה חלה עלייה עצומה בהיקף השימוש במנגנון אכיפה זה. על פי דוח פרקליטות המדינה לשנת 2018, בשנת 2018 העבירה יחידת הסייבר אל ספקיות תוכן למעלה מ-14 אלף בקשות הסרה, לעומת כ-2,200 בשנת 2016. רובן המכריע של הבקשות להסרת תכנים נענות על ידי ספקיות התוכן בחיוב.


ב-12.4.2021 דחה בג"ץ את העתירה. בית המשפט קבע כי פניותיה של יחידת הסייבר אל ספקיות התוכן בבקשה להסיר תכנים עומדות בגבולות החוקתיות, אף עם לפעמים בדוחק.

בג"ץ 7846/19 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. פרקליטות המדינה – יחידת הסייבר עו"ד: רביע אגבריה ופאדי ח׳ורי (עדאלה)


פסק הדין, 12.4.2021

הודעות לעיתונות:

קישורים:Comments


bottom of page