top of page

הגנות לקטינים החשודים בפלילים? לא בעיסאוויה


כבר חצי שנה המשטרה מפעילה המשטרה מדיניות של יד קשה בשכונת עיסאוויה שבירושלים המזרחית. על פי הערכות שונות כ-700 אנשים כבר נעצרו, רבים מהם קטינים. האגודה לזכויות האזרח פנתה ב-24.12.2019 ליועצת המשפטית של המשטרה, בבקשה כי תזכיר לשוטרי מחוז ירושלים את ההגנות שמעניקים חוקי הנוער ופקודת המשטרה לקטינים חשודים בפלילים.

בפנייה מתארת עו"ד טל חסין את התנהלות המשטרה עם קטינים בעיסאוויה: קטינים שנעצרים בשעות הלילה הקטנות, נחקרים בלי נוכחות הורים, נעצרים ונאזקים בפומבי, לא פעם סופגים אלימות, נדרשים לחתום על מסמכים בעברית, וילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית שנעצרים אף הם. עו"ד חסין ציינה שאנו מודעים, כמובן, לחריגים שקובע הדין להגנות הנרחבות המוקנות בו לקטינים, אולם אלה אמורים להיות מיושמים רק במקרים נדירים ויוצאי דופן. ואילו בעיסאוויה, כפי שמעידות הדוגמאות הרבות המובאות במכתב וכמו שמעידה המציאות, החריג הפך לכלל.

קישורים:

הפנייה נכתבה בסיוע מוהנד ענאתי

Comments


bottom of page