top of page

קוצר ההסכם להפעלת התחנה המרכזית בתל אביב


אילוסטרציה

בהמלצת בג"ץ נמחקה היום (11.11.2019) העתירה שהגישו תושבי שכונות נווה שאנן ושפירא בדרום תל-אביב, יחד עם תנועת אחותי, האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום, בדרישה שבית המשפט יפסול את הסכם ההתקשרות ארוך הטווח של משרד התחבורה עם חברת התחנה המרכזית להמשך הפעלת התחנה כמסוף תחבורה. זאת, לאחר שנחתם הסכם חדש שצמצם את משך ההתקשרות בין הצדדים.

לפני כשלוש שנים אישרה עיריית תל אביב את תוכנית המתאר "תל אביב 5000", שבמסגרתה נקבע כי שטח התחנה ישנה את ייעודו, ובמקומה ייבנו מבני ציבור, עסקים ומגורים. אולם תנאי לשינוי הייעוד הוא הוצאת התחבורה הציבורית למסוף חלופי. בפועל פינוי התחנה לא מקודם, והפגיעה בתושבות ובתושבים נמשכת, ומשרד התחבורה אף התקשר בהסכם שימנע את פינויה בזמן סביר.

במהלך הדיון בעתירה עלה כי משרד התחבורה קבע לראשונה כללים להוצאת רישיון להפעלת מתחם תחבורתי, דבר שנקבע בחוק אך לא קוים עד היום. בעקבות העתירה נחתם הסכם בין משרד התחבורה לחברת התחנה המרכזית להמשך הפעלת התחנה לחמש שנים וחצי בלבד, אך עם אפשרות הארכה עד 12.5 שנים. כמו כן, המדינה הודיעה כי בעקבות העתירה השבוע יוצא לנצבא, הבעלים של מבנה התחנה, רישיון מפעיל מתחם תחבורתי עבור התחנה המרכזית. הרישיון אמור להבטיח את התנאים הנאותים לציבור הנוסעים.

השופט מני מזוז הגדיר בדיון את התחנה המרכזית בתור "התחנה של המדינה", ואמר כי ראוי לאפשר שימוע ציבורי בנוגע להסכם עתידי. "זה משפר את איכות השירות הממשלתי וזה מסוג המקרים שלכאורה לא היה מזיק לשמוע את הציבור וזה היה נותן הרגשה טובה שמתחשבים בדעתו", אמר. עם זאת, בשל חתימת ההסכם החדש, השופטים המליצו למחוק את העתירה.

יו״ר ועד שכונת נווה שאנן וחברת מועצת העיר ת"א יפו, שולה קשת, אמרה לאחר הדיון: "אם רשויות התכנון ועיריית תל אביב יפו לא יקדמו את פינוי התחנה כפרויקט דגל, התחנה לא תפונה בתום תקופה של חמש שנים וחצי וההתקשרות תוארך. בכוונתנו להמשיך במאבק לפינוי מפגע התחנה המרכזית ההורס את שכונות דרום העיר והורג את הציבור בזיהום אוויר שהוא מהגבוהים במדינה. לצערי בית המשפט העליון לא ראה לנכון להמשיך לדון בעתירה הזו, ואנו מתכוונות להמשיך את המאבק בכל החזיתות. לא ניתן למשוך את הסבל שלנו לעוד שנים רבות״.

עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, שהגיש את העתירה: ״ההסכם של משרד התחבורה עם חברת התחנה המרכזית סתר את תכנית המתאר ת"א 5000 והיה לא סביר בצורה קיצונית. יש לנו טענות רבות להסכם זה, שלא נותן מענה לנפגעי התחנה, ונעלה אותן בפני שר התחבורה. גם התנהלותן של רשויות התכנון ועיריית תל אביב לקידום המסופים החלופיים שיאפשרו את פינוי התחנה היא לא סבירה. עירית תל אביב יכולה לקדם מסוף חלופי קבוע או זמני בזמן קצר שיאפשר את פינוי התחנה, אך היא כורכת את זה בהשלמת תכנית מע"ר בן צבי, שתקח שנים רבות ונתקלת בהתנגדות של עיריית חולון. למרות שבג"ץ לא איפשר לנו להמשיך בעתירה הנוכחית עקב שינוי הנסיבות, נקבע שכל הטענות הללו יוכלו להישמע בהליך חדש, וכך בכוונתנו לפעול״.

קישורים:

コメント


bottom of page