top of page

עבירות בנייה: איך להתמודד עם הליכי אכיפה מִנהליים


אילוסטרציה

ב-25.10.2017 נכנס לתוקף תיקון לחוק התכנון והבנייה, המכונה "חוק קמיניץ". התיקון מחמיר את הענישה במקרים של עבירות בנייה מסוימות, וקובע לוחות זמנים מהירים וקשיחים לאכיפה באמצעות צווים וקנסות מִנהליים ("אכיפה מנהלית"). צווים מנהליים מחייבים את האזרח לבצע פעולות שונות, וקנסות מנהליים קובעים סכום שעל האזרח לשלם בגלל ביצוע עבירת הבנייה. בשני האמצעים נעשה שימוש בלי להעמיד את האזרח למשפט פלילי.

בזכותון זה של האגודה לזכויות האזרח תוכלו למצוא מידע על זכויותיכם בנושא בעקבות התיקון לחוק. על אילו עבירות בנייה הוא חל? על מי יכולה המדינה להטיל את האחריות לעבירה? איך אפשר להגיש בקשה לביטול צו מנהלי או קנס מנהלי? מה גובה הקנסות? איך אפשר להגיש בקשה להישפט? ועוד.

שימו לב: זכותון זה נועד לתת לכם מידע על זכויותיהם בנושא עבירות מנהליות בלבד בעקבות התיקון לחוק. חשוב לציין שהמידע בזכותון הוא כללי, ואינו מהווה ייעוץ משפטי. אם הוטל עליכם קנס או קיבלתם צו מנהלי המחייב אתכם לבצע הריסה או פעולה אחרת, אנו ממליצים לקבל בדחיפות מידע וייעוץ בדבר זכויותיכם, ובמידת הצורך להיוועץ בעורך דין מומחה לתחום התכנון והבנייה, ולשקול את האפשרויות העומדות בפניכם מיד עם קבלת הודעת הקנס.

הזכותון המלא (pdf): עברית | ערבית

Comments


bottom of page