top of page

תגובת האגודה בעקבות פרסום תוכנית טראמפ


אילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח רואה בחומרה את ההצהרות של ממשלת ישראל בנוגע לכוונתה לספח באופן חד צדדי שטחים פלסטיניים כבושים בגדה המערבית, באישור הממשל האמריקאי, ולא במסגרת הסדר שמוסכם על ישראל והפלסטינים.

ישראל וארצות הברית אינן רשאיות להחליט על דעת עצמן על הפרה של הדין הבינלאומי ושל זכויות האדם. הן אינן רשאיות להחליט לבד על סיפוח שטחים. הן אינן יכולות לשנות את מעמדם של שטחים שונים מבלי להתייחס כלל למעמדם של הפלסטינים המתגוררים בהם ולעובדה שהם עלולים להיות מנותקים ממולדתם. בנוסף לכך, ממשלת ישראל ודאי אינה רשאית לשלול את אזרחותם וזכויותיהם של אזרחיה הלא יהודים של המדינה ולהעבירם להתגורר במדינה אחרת.

ההצעה של ארצות הברית וישראל מבססת את נקודת המוצא של כל משא ומתן עתידי על גבולותיהן העתידיים של ישראל והמדינה הפלסטינית בהתאם לגדר ההפרדה - גדר שהוקמה באצטלה של צורך ביטחוני אולם נועדה למעשה למסד ההשתלטות על אדמות פלסטיניות. בכך היא הופכת את מציאות החיים הפוגענית והבלתי חוקית בגדה למצב קבוע.

בנוסף, היא מחזקת את קיומן של שתי מערכות חוק נפרדות בגדה המערבית, והופכת באופן רשמי את המשטר הקיים למשטר אפרטהייד. בכך היא מעניקה פרס לכל מי שלקח חלק במפעל ההתנחלויות הישראלי, שכל כולו מפעל בלתי חוקי של גזל אדמות ופגיעה בזכויות האדם.

コメント


bottom of page