top of page

לפני שיקרה עוד אסון: אתרים מסוכנים בירושלים המזרחית

מקווה ביוב בירושלים המזרחית

נציג של האגודה לזכויות האזרח ערך בימים האחרונים סיור בבית חנינא ובשכונות נוספות בעיר המזרחית. לא הרחק מבור במים שבו טבע בסוף השבוע הילד קייס אבו רומילה, הוא נתקל במקווה ביוב עמוק ורחב ממדים, חשוף לחלוטין, המצוי בשולי דרך עפר המחברת בין בתי השכונה ובין רובעים שונים בה.

אגן הביוב הזה הוא חלק מוואדי שבו זורמים מי ביוב ומי גשמים, ובו גם נמצא בור המים שבו טבע קייס אבו רמילה. זרימת הביוב מתחילה באזור א-רם, מעברה הצפון מזרחי של חומת ההפרדה, וממשיכה עד לשכונת אל-עקבה בבית חנינא. הבריכה עצמה מצויה במרחק לא גדול מבתי מגורים. תושבים העידו, כי ילדים ובני נוער נוהגים לשחק בשטח אגן הביוב ולאורך גדות הוואדי.

עוד התגלה בסיור כי קילומטרים ספורים צפונית לבית חנינא, בשכונת ראס חמיס אשר מעבר לגדר ההפרדה, נמצאת מזבלה מאולתרת עצומה, המצויה בין בתי מגורים. מזבלה זו היא למעשה תהום בעומק של כשישה מטרים, ובין היתר מושלכות אליה גרוטאות מתכת וברזל. המזבלה אינה מגודרת, ונקל ליפול אליה מן הדרך בשעות החשיכה, כמו גם במזג אוויר סוער.

לנוכח הממצאים פנינו למנכ"ל עיריית ירושלים, בדרישה שהעירייה תפעל באופן מיידי לאיתור וטיפול באתרים מסכני חיים בשכונות ירושלים המזרחית. עו"ד טל חסין מהאגודה מבהירה במכתב כי חובתה של הרשות המקומית לטפל במפגעים סביבתיים ולדאוג להסרתם, במיוחד כשהם מהווים סכנה ברורה ומידית לחיי תושבים.

קישורים:

Comments


bottom of page