top of page

בעקבות פנייתנו – ס' חזר לבית הספר


אילוסטרציה

פנינו לראש המועצה האזורית אלקסום ולמשרד החינוך בעניינו של תלמיד כיתה א׳, המתגורר בכפר לא מוכר בנגב ולומד בבית ספר יסודי בכסייפה, מרחק של 10 ק״מ. התלמיד מגיע לבית הספר באמצעות הסעה שמתפעלת המועצה האזורית אלקסום.

חודשים רבים סבל התלמיד מאי סדרים בהסעה, ששיבשו לו את הלימודים ואת שגרת החיים: על ההסעה היה עולה בשעה 7, ולבית הספר היה מגיע בשעה 8:30, כך שהפסיד כל יום מתחילת השנה חצי שעת לימודים. בחזור ההסעה לא היתה מגיעה כלל, והוא נאלץ לשהות אצל קרובי משפחה בכסיפה לאחר הלימודים עד שאביו הגיע ב-19:00 לאסוף אותו. מאז ה-9.1.2020 הפסיקה המועצה לספק לו הסעה בכלל.

בפנייה הדגישה עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה כי התלמיד זכאי על פי חוק להסעה מסודרת מביתו לבית הספר ובחזרה, וכי האחרויות להבטיח את לימודיו הסדירים חלה על משרד החינוך ועל המועצה האזורית. כשבוע לאחר פנייתנו הוסדרה הסעתו של התלמיד והוא שב לבית הספר.

Comentários


bottom of page