top of page

בג"ץ מתח ביקורת על נוהל הבידוק בכניסה לברזילי


נוסע ומאבטח באוטובוס

בג"ץ דן הבוקר (27.1.2020) בעתירה שהגישו מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, בשמם ובשם עמותת רופאים לזכויות אדם והמרכז לנפגעי גזענות של המרכז הרפורמי לדת ומדינה, בדרישה לבטל את נוהל הבידוק המפלה והגזעני בקו האוטובוס של חברת דן בדרום, שמסלולו עובר דרך בית החולים ברזילי באשקלון.

העתירה הוגשה לאחר שהתברר שמאבטחי בית החולים עוצרים את האוטובוסים בכניסה לבית החולים, ודורשים ממי שנראים להם כבעלי "חזות ערבית" להציג תעודת זהות. אם מתברר שמדובר בערבים שאינם אזרחים ישראלים, הם נדרשים לרדת מהאוטובוס ולהמתין מחוץ לשער עד שהוא יסיים את מסלולו בבית החולים. בעתירה נטען כי תיוג גזעני על בסיס אתני של הנוסעים הערבים באוטובוס יוצר חוויה משפילה ומעליבה, ויש בו סימון אדם כמסוכן רק בגלל זהותו הלאומית והאתנית.

השופטים, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, עוזי פוגלמן ומני מזוז, מתחו ביקורת על התנהלות בית החולים. לאחר שהמדינה הציגה בפני השופטים נוהל ביניים חסוי, אמרה הנשיאה חיות ש"הסימן המחשיד שעורר את הקשיים הוצא מהנוהל" ושכעת הסימנים המחשידים הם "ניטרליים". בכך היא יותר מרמזה שהנוהל הקודם כלל תיוג אתני. אולם, היא הוסיפה שהנוהל אינו כולל את המילה "ערבי".

בית המשפט הורה למדינה לעדכן בתוך 90 יום בנוגע להתקדמות בגיבוש נוהל קבוע, שלא יכלול פרופיילינג פסול וגזעני.

עורכי הדין אן סוצ'יו מהאגודה וסארי עראף מעדאלה, שהגישו את העתירה: "לצד הברכה בעצירת הנוהג הספציפי שהתנהל בבית החולים ברזילי, בית המשפט צפוי לדון בנהלים סודיים כדי לאשר שהתיוג האתני נפסק. המאבק נגד פרופילינג יימשך כל עוד אין קביעת נורמות חד משמעיות לפיהן אין המדינה או אף אחת משלוחותיה רשאיות להבחין בין בני אדם על פי מוצאם".

Comments


bottom of page