להכיר באישה כעגונה כדי שתקבל סיוע מביטוח לאומי

מדינת ישראל טרם החליטה אם ע.ב, אם לשלושה, היא הורה עצמאי (חד הורית) או נשואה. מצד אחד היא רשומה כנשואה, ועל כן טוען המוסד לביטוח לאומי שהיא אינה זכאית למענקי לימודים עבור ילדיה לפי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי. מצד שני, בן זוגה אינו חי איתה מכיוון שמשרד הפנים החליט שלא לאפשר את כניסתו לישראל, בטענה שנישואיהם של בני הזוג אינם אמיתיים ואינם כנים. כך, מחד גיסא המדינה טוענת שאין ממש בנישואין, ומאידך גיסא היא קובעת כי היא נשואה ושוללת ממנה את הסיוע שמגיע לנשים במצבה, על אף שע.ב היא בפועל מפרנסת יחידה ובן זוגה אינו תומך כלל בכלכלת המשפחה. בתביעה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשמה של ע.ב. טענו כי היא עונה להגדרה של אישה עגונה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי. סעיף 1 בחוק קובע שתי הגדרות לעגינות, ואחת מהן היא "אשה שבן זוגה נמצא, שלא בהסכמתה, תקופה כאמור בחוץ לארץ ולא נשא באותו זמן במזונותיה". הכרה בע.ב. כעגונה על פי הגדרה זו תהפוך אותה לזכאית למענקים הניתנים להורים יחידים.

ב"ל 28117-02-20 ע.ב. נ' המוסד לביטוח לאומי

עו"ד: משכית בנדל

התביעה, פברואר 2020

התביעה נכתבה בסיוע המתמחה טל גרינברג בר-חי