top of page

דמוקרטיה גם בימי קורונה


חברות וחברים יקרים,


המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה מעורר לא מעט שאלות הקשורות לזכויות אדם.


על הכף האחת של המאזניים ניצבות הסכנה לבריאות הציבור והזכויות של כולנו לבריאות ולחיים. מדובר בווירוס חדש ולא מוכר, שנראה שהוא מדבק למדי ופוגע בצורה קשה בחלק מהנדבקים בו, ושטרם פותחו לו חיסון או תרופה אפקטיבית. משום כך, קיימות סיבות אמיתיות ומוצדקות לדאגה, ויש לנקוט צעדים שימתנו את התפרצות המחלה ושימנעו קריסה של מערכת הבריאות.


על הכף הנגדית יש לשקול את החיוניות שבממשל מתפקד, את השיבוש בשגרת החיים ואת ההגנה על זכויות האדם בסיסיות. צעדים דרסטיים כמו בידוד, הגבלת תנועה, השבתת לימודים ומקומות עבודה, מניעת התכנסויות, איסור כניסה לישראל והפעלת אמצעים טכנולוגיים למעקב אחר אזרחים – בעיקר כאשר הם מתמשכים – מובילים לפגיעה קשה בזכויות האדם ובדמוקרטיה. בשעה שתשומת הלב מתמקדת בהפחתת מספר הנדבקים וקורבנות המגיפה, אנו נוטים שלא לראות את הנזקים הסמויים מהעין שנגרמים בשל ההגבלות עצמן, נזקים שגם הם עלולים להיות חמורים מאוד, כולל בחיי אדם, ושעלולים להישאר איתנו גם אחרי שמשבר הקורונה יחלוף. הסכנה של הקורונה היא לא רק המחלה עצמה, אלא החשש שבמסגרת המאמצים להתגבר עליה נאבד את הערכים הבסיסיים שלנו כחברה חופשית ודמוקרטית.


אנחנו באגודה לזכויות האזרח עוקבים אחר פעולות הממשלה במאבק לבלימת הנגיף, ופועלים להבטיח שהפגיעה בזכויות האדם תהיה עניינית, מידתית, לתכלית ראויה ומצומצמת ככל האפשר. כמו כן אנו פועלים להבטיח את זכויותיהן של אוכלוסיות פגיעות בתקופת המשבר. בין העניינים שבהם עסקנו בימים האחרונים: סמכותו של שר המשפטים להכריז על מצב חירום מיוחד ולשתק את מערכת המשפט; תקנות שעת חירום שיאפשרו שימוש באמצעים טכנולוגיים כדי לאכן מסלולים של חולי קורונה; ניתוקי חשמל לאנשים שחיים בעוני וצברו חובות; וזכויות הזכאים והדיירים בדיור הציבורי בתקופת המשבר. אנו מעדכנים על פעילותנו באופן שוטף באתר שלנו ובדף הפייסבוק – מוזמנים לעקוב אחרינו ולשתף במידע.


הרבה בריאות,


עו"ד דן יקיר

היועץ המשפטי

bottom of page