top of page

לפתוח מוקדים לבדיקת קורונה בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה


אילוסטרציה
Photo by ronit Sela, ACRI

פנינו היום (2.4.2020) למנכ"ל משרד הבריאות ולראש עיריית ירושלים בבקשה לפתוח תחנות לבדיקת הידבקות בנגיף הקורונה בשכונות ירושלים המזרחית אשר מעבר לחומת ההפרדה: מחנה הפליטים שועפאט, ראס חמיס, ראס שחאדה, דחיית א-סלאם, כפר עקב וביר עונה.

בפנייה ציינה עו"ד טל חסין כי משרד הבריאות ועיריית ירושלים פעלו במרץ מעורר הערכה לפתיחת מתחמי בדיקות בעיר, שיספקו מענה גם לתושבי שכונות ירושלים המזרחית, אך מתחמים כאלה לא נפתחו בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה. על מנת להגיע למתחמי הבדיקות שבירושלים המזרחית, ייאלצו תושבי השכונות שמעבר לגדר, המונים למעלה מ-120,000 נפש, לעבור את המחסומים המוצבים דרך קבע בכניסות אליהן. המציאות מלמדת, כי לעתים תכופות הם יעוכבו במחסומים ויידרשו להציג מסמכי זיהוי, ואחרי שיצלחו, אם יצלחו, מכשול זה הם ייאלצו לפלס את דרכם למרכזי הבדיקות ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית, שפעילותה צומצמה מאוד.

בפנייה נטען כי זהו תרחיש בלתי סביר, המסכן את התושבים, את כל מי שבא עמם במגע ואת כלל תושבי העיר, ומעלה מאוד את ההסתברות להפצת נגיף הקורונה הלאה. לפיכך יש לספק לתושבי השכונות שמעבר לחומה מענה נגיש וקרוב יותר – בין באמצעות הפעלתם בסניפים מקומיים של קופות החולים, בין באמצעות פתיחת מתחמי בדיקות ייעודיים או הצבת ניידת בדיקות, או בכל דרך אחרת.Comentários


bottom of page