top of page

בעקבות עתירתנו - בוטלה תוספת התמיכה על הופעה בהתנחלויות


אילוסטרציה
© Andriy Bezuglov - Dreamstime.com

היום (13.5.2020) קיבל בג"ץ את העתירה שהגשנו בשנת 2016 נגד "תיקוני מירי רגב", שקבעו הטלת קנס על יוצרים, אמנים ושחקנים הנמנעים מלהופיע בשטחים, ותוספת תמיכה למי שמופיע בהתנחלויות. בג"ץ קבע בפסק הדין כי סעיף הבונוס למופיעים בהתנחלויות יבוטל לאלתר. בג"ץ נמנע מהחלטה בנוגע לקנס על הנמנעים להופיע בהתנחלויות, משום שסנקציה זו לא הופעלה עד כה. בנוסף פסק בג"ץ לטובת האגודה לזכויות האזרח 25,000 ₪ הוצאות משפט. פסק הדין ניתן על ידי המשנה לנשיאה מלצר ואליו הצטרפה הנשיאה חיות. השופט מינץ נותר בדעת מיעוט.

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, שהגיש את העתירה: "בחמש השנים האחרונות עמדה האגודה לזכויות האזרח על המשמר ובלמה שוב ושוב ניסיונות של שרת התרבות להטיל צנזורה על מוסדות תרבות שלא התיישרו בהתאם לאידאולוגיה של השלטון ולפגוע במימון שלהם. פסק הדין העקרוני והחשוב של בג"ץ קובע שאין בסיס לטענה של השרה רגב כאילו מתן בונוס למוסדות תרבות שמופיעים בהתנחלויות בא לשרת 'פריפריה חברתית'. עוד קבע בג"ץ שמתן הבונוס פוגע בחופש הביטוי האמנותי ובעיקרון 'שדורש כי הממשלה או שריה לא ינסו לבצר באמצעות "חופש המימון" במישרין או בעקיפין, את תפיסות הגורמים הפוליטיים המרכיבים את הממשלה ולהבטיח את המשך שלטונם'. זהו אקורד סיום ראוי וחשוב לכהונתה של שרת התרבות היוצאת. אנחנו מקווים ששר התרבות הנכנס ידאג לא רק לשיקום הכלכלי של מוסדות התרבות אלא גם לשיקום החירות האמנותית שלהם".
コメント


bottom of page