top of page

תיקוני השרה מירי רגב למבחני התמיכה באמנות ובתרבות

ביום 29.9.2016 הגשנו עתירה לבג"ץ נגד "תיקוני מירי רגב" – תיקונים למבחני התמיכות בתיאטרון, בלהקות מחול ובגופים מוסיקליים, שמעניקים תוספת תמיכה על הופעה בהתנחלויות ומפחיתים את התמיכה למי שנמנע מלהופיע בהתנחלויות. בעתירה נטען כי התיקונים פוגעים בחופש הביטוי ובחופש המצפון של יוצרים, אמנים ושחקנים, ומפלים את חלקם בשל השקפותיהם הפוליטיות. עוד נטען כי התיקונים אינם עולים בקנה אחד עם "חוק החרם" ועם פסק הדין של בג"ץ בעניין.

בדיון שהתקיים ב-24.1.2017 מתחו שופטי בג"ץ ביקורת על נוסח הטופס שמחוייבים מוסדות התרבות למלא בשיטת מבחני התמיכה של רגב, ועל הפגיעה בשוויון שבמתן בונוס אך ורק להופעה בהתנחלויות ולא להופעה בנגב ובגליל. בית המשפט הורה למשרד התרבות להגיש תשובה תוך 30 יום, תוך התייחסות לביקורת שהשמיע.

בדיון שהתקיים ב-31.7.2017 מתחו השופטים ביקורת על הטלת קנס על מוסד תרבות שנמנע מלהופיע בהתנחלויות, ובסיום הדיון הציעו לשרת התרבות לשקול לבטל אותו.

במהלך הדיון השופטים תהו מדוע האגודה לזכויות האזרח היא היחידה שעתרה נגד התיקונים הללו, ואף מוסד תרבות לא עתר אף הוא. במיוחד תהו השופטים מדוע פורום מוסדות תרבות ואמנות, שמאגד יותר מ-100 מוסדות התרבות החשובים בישראל, לא עתר לבג"ץ. לפיכך הגשנו לבג"ץ ביום 8.8.2017 מכתב מטעם פורום מוסדות תרבות ואמנות, התומך בעמדת האגודה כפי שהובאה בעתירה. במכתב הוסבר כי הפורום שקל להגיש עתירה נגד הקריטריונים אך החליט שלא לעשות זאת לנוכח עתירת האגודה ובשל משאביו המצומצמים. עוד הוסבר כי התנהלותה של שרת התרבות יוצרת אווירת פחד בקרב המוסדות ומלבה את החשש להתעמת עמה בכלל, ובזירה המשפטית בפרט.


ב-13.5.2020 קיבל בג"ץ חלקית את העתירה. ברוב דעות נקבע שהבונוס למוסדות תרבות שמופיעים בהתנחלויות פוגע הן בשוויון והן בחופש הביטוי, והוא נפסל. לגבי הקנס למי שנמנע מלהופיע בהתנחלויות קבעה דעת הרוב כי העניין אינו בשל להכרעה, מכיוון שטרם הוטל קנס על מוסד תרבות כלשהו.

בג"ץ 7647/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות והספורט

עו"ד: דן יקיר

העתירה, ספטמבר 2016

החלטה, 24.1.2017

החלטה, 31.7.2017

החלטה, 29.4.2019


פסק הדין, 13.5.2020

הודעות לעיתונות:


קישורים:


"אקורד סיום הולם לקדנציה צורמת": עו"ד דן יקיר משוחח עם חן ליברמן על פסק הדין ועל חופש הביטוי האמנותי, 19.5.2020

יאיר אלטמן ומאיה כהן, עתירה נגד רגב: "מפלה לטובה את יהודה ושומרון", 5.10.2016, ישראל היום


העתירה נכתבה בסיוע עו"ד אורי סבח

Comments


bottom of page