top of page

אקורד סיום הולם לקדנציה צורמת


שיחה פתוחה עם עו"ד דן יקיר בהשתתפות חן ליברמן: "אקורד סיום הולם לקדנציה צורמת" – סיכום כהונת מירי רגב במשרד התרבות: חופש ביטוי אמנותי, שימוש בתרבות למטרות פוליטיות ובג"ץ "מבחני התמיכה". יום שלישי 19.5.2020 בשעה 20:00

חברות וחברים יקרים,


היום תסתיים הכהונה הארוכה - ארוכה מדי - של שרת התרבות היוצאת. במהלך חמש השנים האחרונות האגודה לזכויות האזרח בלמה שוב ושוב ניסיונות של מירי רגב להטיל צנזורה על מופעי תרבות ולפגוע במימון של מוסדות תרבות שלא התיישרו עם האידיאולוגיה השלטת.


בספטמבר 2016 הגשתי ביחד עם עו"ד יונתן ברמן (כיום חבר הוועד המנהל של האגודה) עתירה לבג"ץ לביטול "תיקוני מירי רגב", לפיהם מוטל קנס על מוסדות תרבות שנמנעים מלהופיע בהתנחלויות ומוענק בונוס למוסדות תרבות שמופיעים בהתנחלויות. זה היה עוד צעד ציני מצידה של השרה רגב לנצל את כספי התמיכה הציבורית למטרות פוליטיות.


אתמול בג"ץ השמיע אקורד סיום הולם לקדנציה הצורמת של מירי רגב במשרד התרבות. בפסק דין עקרוני וחשוב נקבע, בין היתר, שהענקת הבונוס פוגעת בחופש הביטוי של המוסדות שנמנעים אידיאולוגית מלהופיע בהתנחלויות. בג"ץ קבע גם שאסור לממשלה או לשריה להשתמש ב"חופש המימון" כדי לבצר את תפיסותיהם הפוליטיות בקרב הציבור ולהבטיח את המשך שלטונם.


ברוח הימים האלה נקיים ביום שלישי הקרוב, 19.5.2020, בשעה 20:00, הרצאה מקוונת (וובינר), שבה אשוחח על חופש הביטוי האמנותי בתקופת כהונתה של השרה רגב ועל פסק הדין. המעוניינים להשתתף מוזמנים/ות להירשם כאן – בסיום הרישום תקבלו אישור במייל ובו קישור להתחברות לפגישה.


את ההישג הזה, כמו רבים אחרים, לא היינו מצליחים להשיג בלעדיכן/ם. רק התמיכה המתמשכת שלכם נותנת לנו את אורך הנשימה הנדרש כדי לנהל מאבקים ארוכי טווח של חודשים ושנים, עד השגת התוצאה המיוחלת. אני קורא לכם להמשיך לתמוך בנו – בתרומה, בחברות באגודה או בעיגול לטובה – ולהמשיך להיות שותפים/ות למאבקים ולהצלחות.

שלכם,


עו"ד דן יקיר

היועץ המשפטיComments


bottom of page