top of page

עשינו היסטוריה! חוק ההסדרה בוטל


חברות וחברים יקרים, עשינו היסטוריה! בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח עם שלום עכשיו ויש דין משנת 2017, החוק להפקעת קרקעות בגדה המערבית, המכונה גם "חוק ההסדרה", בוטל על ידי בג"ץ. חוק ההסדרה הוא חוק לא חוקתי ולא מוסרי, שכל מטרתו היתה להכשיר עבירות חמורות של גזל אדמות. מביש שחוק כזה נכלל בספר החוקים של המדינה. לכן פסילת חוק ההסדרה לא רק משמחת, אלא צריכה להיות מובנת מאליה. בג״ץ קבע השבוע שחוק המכשיר גזל אדמות פרטיות אינו חוקתי. נציין תחילה כי מדובר במהלך לא מוסרי - בין אם הוא נעשה בחוק, בין אם בצו צבאי פסול או בכל דרך אחרת. פסיקת בג״ץ מאשררת את שאמרנו, ועכשיו על המדינה לאכוף את הדין על גוזלי הקרקעות ולהשיב את האדמות לבעליהן החוקיים. אנו מבקשים להודות לכם, התומכים בנו. ההישג הוא של כולנו - זה לא היה אפשרי בלעדיכן/ם. כדי שנוכל להמשיך לפעול למען ביטול חוקים לא חוקתיים ואנטי-דמוקרטיים, כדי שנוכל להמשיך ולהילחם למען זכויות האדם של כולנו, אנו זקוקים עתה יותר מתמיד להמשך תמיכתם באגודה. מוזמנים/ות לחדש את תרומתכם עכשיו.


עו"ד שרון אברהם-ויס

שלכם, שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרחComments


bottom of page