top of page

לשר הרווחה החדש - סוגיות לטיפול ולקידום


עם כניסתו לתפקיד של שר הרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי פנינו אליו בבקשה להיפגש עימו כדי לדון בסוגיות בתחום. בפנייה הציגו עורכות הדין משכית בנדל ודבי גילד-חיו מהאגודה מספר נושאים שבהם אנו עוסקים, וביקשו את מעורבותו בקידומם.

  • קידום הגנות על הליך הוגן לאוכלוסיות מוחלשות במערכת הרווחה ובהליכים משפטיים בבתי המשפט לנוער, כולל: ייצוג משפטי להורים לילדים בסיכון לאורך ההליך במערכת הרווחה ובבתי המשפט; איסוף מידע על הליכי נוער ואימוץ; ובחינה ביקורתית של הכלים להערכת מסגלות הורית.

  • מנגנוני אכיפת חיובים וגביית חובות ביחס לאוכלוסיות עניות – באמצעות פקודת המיסים (גבייה), במערכת המרכז לגביית קנסות, במערכת ההוצאה לפועל ובחדלות פירעון וכן מול המוסד לביטוח לאומי.

  • מניעת שירותים חיוניים – כמו מים וחשמל – מאנשים עניים שמתקשים לפרוע את חובותיהם.
קישורים:


הקול נשאר במשפחה - עו"ד משכית בנדל בפודקאסט האגודה על ייצוג להורים של ילדים בסיכוןコメント


bottom of page