top of page

תומכים במחאת העובדות הסוציאליות

31 ארגוני זכויות אדם בישראל הביעו היום (חמישי) תמיכה במחאת העובדות הסוציאליות. במכתב לשר האוצר ישראל כ"ץ ולשר הרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי, קראו הארגונים לשרים להישמע לדרישות העובדות הסוציאליות השובתות ולהציל את השירותים החברתיים בישראל.


לשון המכתב:


שלום רב,


הנדון: תמיכה במחאה הארצית של העו"סיות ובקריאתן לחיזוק השירותים החברתיים בישראל


אנו, הארגונים החתומים מטה, פונים אליך להישמע לקריאתן של העובדות הסוציאליות לשיפור תנאי העסקתן, על מנת להציל את השירותים החברתיים בישראל, במיוחד בעת המשבר הנוכחי.


העובדות הסוציאליות מעניקות סיוע לקבוצות המוחלשות ביותר בציבור הישראלי בתנאים של מחסור קיצוני בכוח אדם ובמשאבים, פעמים רבות תחת סיכון. מצוקתן היא מצוקת הנזקקים והמוחלשים ביותר בתוכנו - הפקרתן משמעה הפקרת הציבור כולו.


כארגוני זכויות אדם אנו מכירים בחשיבותן של העובדות הסוציאליות ככוח מניע מרכזי לשינוי חברתי ופוליטי בישראל. לא נזנח אותן כעת כשכוחן נשחק. הן אינן עומדות לבדן.


אין לנו אלא לחזור בקולנו על דרישותיהן:

  1. שיפור תנאי השכר

  2. רפורמה במבנה השכר

  3. צמצום העומסים והגדלת כוח אדם

  4. תקצוב תוכנית להגנה על העובדות הסוציאליות מפני אלימות


הארגונים החתומים:

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל ע"ר

אגודת יהודי אתיופיה

אחותי למען נשים בישראל

איתך מעכי - משפטניות למען צדק חברתי

אליפלט - למען ילדי פליטים

אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה

בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

בת קול נשים לטב"קיות דתיות

האגודה לזכויות האזרח בישראל

האגודה למען הלהט"ב בישראל

הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות

הטלוויזיה החברתית

היא"ס ישראל

המוקד לפליטים ומהגרים

המרכז לנשים אריתראיות

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים

הקשת הדמוקרטית המזרחית

השתחוויה תיאטרון, קהילה, חברה (ע"ר)

זזים - קהילה פועלת

חוש"ן - חינוך ושינוי

מעברים - לקשת הטרנסית

סיכוי, העמותה לקידום שוויון

עמותת כ"ן

עקבות - המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני ע"ר

פסיכואקטיב

קו לעובד

רבנים לזכויות אדם

רוח נשית

רופאים לזכויות אדם

תהל"ה

NOGA-Fembottom of page