top of page

ענישה קולקטיבית ופגיעה מכוונת באוכלוסיית רצועת עזה


מעבר כרם שלום
© Abed Rahim Khatib | Dreamstime.com

תשעה ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית הגיבו היום (13.8.2020) להוראת שר הביטחון לעצור את הכנסת הדלקים לרצועת עזה, עוד לאחר שישראל צמצמה את פעילות מעבר כרם שלום לסחורות שלשום והקטינה את מרחב הדיג אמש. לעמדת הארגונים, ההוראה היא צעד ציני נוסף של ענישה קולקטיבית מתמשכת, שנועדה לפגוע במכוון בשני מיליון תושבי רצועת עזה.


הפגיעה המכוונת במצב ההומניטרי הקשה ברצועה, ובכלכלתה, השברירית ממילא בשל הסגר שמשיתה עליה ישראל זה שנים, חמורה במיוחד על רקע משבר עולמי שנובע מהמאבק בהתפשטות מגפת הקורונה.


הפרחת בלוני תבערה עלולה לסכן ריכוזי אוכלוסייה ומהווה הפרה של החוק הבינלאומי, אך אין בה כדי להצדיק פגיעה באוכלוסייה אזרחית על פעולות שאינן בשליטתה. תגובות ישראל בלתי מידתיות, מנוגדות לחוק הבינלאומי והישראלי, ואינן קשורות בצרכים ביטחוניים קונקרטיים של ישראל.


הפסקת אספקה סדירה של מוצרים חיוניים, בהם דלק הנחוץ להפעלת תחנת הכוח היחידה ברצועה, מהווה מעשה אסור על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי. זוהי הפרה של חובת ישראל להבטיח את שלומם וביטחונם של תושבי רצועת עזה ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית לנהל חיים תקינים.


הארגונים דורשים מישראל לחזור בה מיד מצעדי הענישה הבלתי חוקיים ומהפגיעה המכוונת בזכויות האדם של תושבי הרצועה.

הארגונים החתומים: במקום | בצלם | גישה | האגודה לזכויות האזרח | המוקד להגנת הפרט | זזים | עדאלה | רופאים לזכויות אדם | עיר עמיםbottom of page