לבטל את חוק הקורונה

ב-9.9.2020 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג״ץ בשמו ובשם האגודה לזכויות האזרח, נגד חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020 (המוכר גם בכינויים ״חוק הסמכויות המיוחדות״ ו״חוק הקורונה הגדול״). החוק מעניק לממשלה את הסמכות להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, וכן סמכויות נרחבות להגביל ולפגוע בזכויות הפרט. למעשה, חוק זה מעגן את אותן הסמכויות שנטלה לעצמה הממשלה בתקופת הקורונה מתוקף תקנות שעת חירום ובאמצעות הארכתן, אך הפעם באמצעות הסמכה מכוח חוק רגיל שהתקבל על ידי הכנסת.

בעתירה נטען כי הליך חקיקת הבזק שבו נתקבל החוק, אשר הגביל את הדיון במליאה לשלוש שעות בלבד, תוך צמצום היקף הזמן לדיון בהסתייגויות אליו, מהווה כשלעצמו הצדקה לביטול החוק. מעבר לכך טוענים העותרים לגופו של החוק, כי ההסמכה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה אינה חוקתית, ועומדת בסתירה לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי רק הכנסת רשאית להכריז על מצב חירום - בין אם ביוזמתה או ביוזמת הממשלה. כמו כן, נטען כי היקף הסמכויות המועברות בחוק לידי הרשות המבצעת, כמו גם צמצום הפיקוח הפרלמנטרי עליה לפיקוח שלאחר מעשה, עולים לכדי הפרה של עיקרון הפרדת הרשויות, עיקרון שלטון החוק, ועיקרון הוודאות בפלילים.


בג"ץ 6312/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת


עו"ד: פאדי ח׳ורי (עדאלה)

העתירה


כתב תשובה מטעם הכנסת, דצמבר 2020


כתב תשובה מטעם הממשלה, דצמבר 2020


עיקרי טיעון מטעם העותרות, ינואר 2021 | נספח – הפיקוח הפרלמנטרי לאחר חקיקת חוק הקורונה


הודעות לעיתונות:


מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח עתרו לבג״ץ נגד חוק הקורונה, ספטמבר 2020לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו