עקרונות לחישוב הסכום הדרוש לקיום בכבוד


© Vadim Lerner, Dreamstime.com .אילוסטרציה

בחוק חדלות פירעון משנת 2018 נקבע כי שר המשפטים יקבע בתקנות את אופן חישוב דמי המחיה בכבוד שיש להותיר לחייב ולמשפחתו בהליך חדלות פירעון, ולצורך זה הוקמה ועדה ממשלתית. יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה שלחנו לוועדה מסמך המפרט את העקרונות שעל פיהם יש לפעול, פירטנו את הרכיבים שצריך לכלול מודל החישוב, והתייחסנו ליתרונות ולחסרונות של שני מודלים פוטנציאליים הקיימים כיום בישראל.


לעמדתנו, כל מודל לחישוב דמי המחיה בכבוד צריך להיות מושת על עקרונות יסוד הנובעים ממשפט זכויות האדם החוקתי ובפרט מן הזכויות לכבוד, לקיום בכבוד ולשוויון. המודל צריך לעלות בקנה אחד עם תכליתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וכן עם האינטרסים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל. על רקע זה, כל מודל לחישוב דמי מחיה חייב להתבסס על העקרונות הבאים:


1. שמירה על כבוד האדם של החייב ושל בני משפחתו במהלך ההליך, באמצעות:

א. הותרת אמצעים מספקים, על בסיס ריאלי ומדיד, לקיום בכבוד של החייב ושל בני משפחתו במגוון מצבי חיים.

ב. שמירה על מרקם חייהם של החייב ושל בני ומשפחתו.


2. חתירה לשיקומו של החייב ולשילובו בחיים הכלכליים ובשוק העבודה. עקרון יסוד זה שקובע החוק אינו רק זכות של הפרט, אלא אינטרס חברתי וכלכלי ממעלה ראשונה.


3. איזון בין זכות הנושים לפירעון החוב לבין העקרונות שלעיל.


4. מודל יעיל, שמיש ומהיר, המבוסס על אמות מידה ניטרליות ושוויוניות, אך מותיר גם מקום לשיקול דעת ולגמישות נוכח נסיבות חיים מגוונות ודינמיות.

עמדת האגודה לזכויות האזרח והקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, 15.10.2020


לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו