top of page

קשיים במימוש הסיוע למשתקמות ומשתקמים מעיסוק בזנות


אילוסטרציה
© Katarzyna Bialasiewicz, Dreamstime.com

ביולי נכנס לתוקף חוק איסור צריכת זנות, המאפשר למשטרה להטיל קנסות על מי שצורך שירותי זנות. בחוק הובהר כי איסור צריכת הזנות הוא חלק בלתי נפרד מ"מהלך משולב", שאמור לכלול חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי הטיפול והשיקום לאוכלוסיות בזנות. החוק קבע סל מענים גמיש למשתקמים ומשתקמות מעיסוק בזנות, שיינתן באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים.

ב-4.11.2020 פנינו למשרד הרווחה וקבלנו על כך שכספי הסיוע לא מועברים לזכאיות/ים בשל סרבול בירוקרטי וחוסר בהירות בנוגע לאופן העברתם. בפנייה ציינה עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, כי זכאיות וזכאים ממתינים חודשים להחלטה בבקשתם, וגם לאחר אישורה הכספים אינם מועברים. בנוסף ציינו שהעברת הסיוע על ידי המחלקות לשירותים חברתיים בלבד, ולא באמצעות ארגוני הסיוע המתמחים, יוצרת מכשול בלתי עביר בפני אוכלוסיות רבות שאינן רוצות או שאינן יכולות להירשם במחלקות הרווחה העירוניות.


בתשובת משרד הרווחה לפנייתנו נמסר כי מתוך 90 בקשות לסיוע שהוגשו מאז נכנס הנוהל לתוקף, כ-50 כבר נמצאות בהליכי בדיקה ומימוש הסיוע. עם זאת התשובה לא סותרת את המידע שבידינו, ולפיו אף משתקמ/ת עדיין לא קיבלו את הסיוע בפועל. עוד נכתב במענה נכתב עוד שהוקצו ארבעה תקנים למנהל סיוע ותקון לבתי המשפט לצורך הטיפול בבקשות, אחד לכל מחוז בארץ, וכי המשרד מנסה לגבש מערך סיוע כספי נוסף באמצעות עמותת "לא עומדות מנגד", כדי לתת חלופה לפנייה ללשכות הרווחה.
Comments


bottom of page