top of page

צפיפות ודוחק במחסום 300 בתקופת הקורונה

מחסום 300 שבין בית לחם לירושלים הוא אחד המחסומים העמוסים ביותר בין הגדה המערבית לבין ישראל, ודרכו עוברים אלפי עובדים מידי יממה – בלילה ובבוקר. באפריל 2019 הסתיים שדרוג של המחסום, לאחר שנים רבות של ביקורת חוזרת ונשנית אודות התנאים הקשים בו, זמני ההמתנה הארוכים והצפיפות הקיצונית. אולם מתצפיות חוזרות שערך רכז השטח של האגודה במחסום מאז החלה הקורונה עלה שהעומס בו נמשך, וכי הוא נגרם כולו מאופן הפעלת המחסום: המשטרה, המפעילה את המחסום, יוצרת עומס בכניסה אליו באופן מכוון, אם על ידי פתיחת השערים המסתובבים (קרוסלות) לסירוגין, או בהימנעותה מלאייש את כל עמדות הבידוק.


ב-14.12.2020 הגשנו, בשמנו ובשם קו לעובד, עתירה דחופה לבג"ץ נגד המשטרה והמינהל האזרחי, בדרישה שידאגו להפעיל את המחסום כך שלא יהיה בו עומס כה קיצוני, שידאגו להפעיל את כל חלקי המחסום באופן רציף, ושיאפשרו מעבר לנשים, לזקנים ולאנשים עם מחלות רקע במסלול ההומניטרי, שאינו כרוך בהמתנה ממושכת.


בעתירה ציינו כי לצפיפות במחסום יש השפעה משמעותית על זכויותיהם של הפועלים לבריאות ולכבוד. בימים כתיקונם, העיכוב הגדול גורם לפועלים לצאת מבתיהם באישון לילה ולהגיע לעבודתם בענפים המסוכנים שבהם הם עובדים תשושים ועייפים, ופגיעים יותר לתאונות עבודה. בימי הקורונה הצפיפות יוצרת סכנת הדבקה של ממש. הדגשנו שהאחריות על העוברים במחסום מוטלת על הרשויות הישראליות.


באוקטובר 2021 הגשנו לבית המשפט הודעה מעדכנת ובה תמונות ועדויות, הממחישות כי הצפיפות והדוחק הנוראים, שהם תוצאה של מבנה המחסום ומדיניות ההפעלה שלו, נשארו בעינם.


ב-3.1.2022 דחה בית המשפט את העתירה, בשל טענת המדינה שהעומס נובע מצורך לווסת את כמות האנשים בתוך המחסום בשל מגיפת הקורונה, אך הותיר את דלת בית המשפט פתוחה בפני העותרות ליום שאחרי המגיפה. בפסק הדין קיבל השופט עמית את טענותינו כי העומס במחסום נובע מאופן ההפעלה שלו, ובפרט מסגירת הקרוסלות לסירוגין, והמליץ לשנות את המדיניות הזו כדי להימנע מ"ויסות עומסים לא מושכל". כמו כן המליץ להוסיף קרוסלה נוספת בכניסה. בית המשפט הבהיר שבשעות העומס הידועות יש לאייש את כלל נתיבי הבידוק ולהפעיל את שתי הקרוסלות בכניסה ו"לשאוף לאפס תקלות". בנוסף, המליץ לאפשר לנשים לעבור במסלול ההומניטרי כדי שלא יצטופפו עם המון גברים. למעשה, המלצות בית המשפט נותנות מענה לכלל הסעדים שנתבקשו בעתירה, אך בית המשפט הבהיר כי יש לבחון את התנהלות המחסום בימים ללא קורונה.בג"ץ 8732/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: רוני פלי


העתירה, דצמבר 2020
החלטה, 12.10.2021פסק הדין, 3.1.2022תמונות מהמחסום, 2020. צילום: מוהנד ענאתי, האגודה לזכויות האזרח


קישורים:


פניות האגודה לזכויות האזרח לפני הגשת העתירה: 1.11.2020, 12.11.2020
העתירה והפניות נכתבו בסיוע תחקירן השטח מוהנד ענאתי


Comentarios


bottom of page