top of page

סוף להפרדה במוסדות החינוך בפתח תקוה

ב-7.7.2020, בהמשך לעתירה קודמת בנושא, עתרנו בשנית נגד עיריית פתח תקוה ומשרד החינוך, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה וארגון א.ס.ף. העתירה, שהוגשה בשם 242 ילדים, תקפה את סירובה החוזר של העירייה לרשום ילדים מבקשי מקלט, בעיקר אריתריאים, למוסדות החינוך בעיר. דרשנו מהעירייה לרשום את כל הילדים ולשבצם במסגרות אינטגרטיביות יחד עם ילדים שהם אזרחי ישראל. עוד דרשנו משר החינוך להפעיל את סמכותו ולבצע בעצמו את רישום הילדים אם העיריה לא תעשה כן.


בעקבות העתירה שובצו עשרות מהעותרים לגנים משולבים. ב-19.11.2020 הגשנו לבית המשפט הסכם שאליו הגענו עם עיריית פתח תקוה ומשרד החינוך, ושחיסל את תופעת הגנים הנפרדים בעיר החל משנת הלימודים הבאה. על פי ההסכם הרישום למוסדות החינוך בעיר, לרבות גני הילדים, ייעשה באופן אינטגרטיבי, כך שלא יהיו מסגרות נפרדות לילדים זרים ולילדים ישראלים, ותנאי הרישום והשיבוץ של ילדים מבקשי המקלט יהיו זהים לאלה של ילדים שהם אזרחי ישראל.בית המשפט נתן להסכם תוקף של פסק דין.עת"מ 14518-07-20 י"ס נ' רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקוה


עו"ד: הרן רייכמן (מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה), טל חסין (האגודה לזכויות האזרח)פסק הדין, 22.11.2020


קישורים:
Комментарии


bottom of page