top of page

להפסיק את החינוך הנפרד לילדי מבקשי מקלט בתל אביב


אילוסטרציה
© Karel Noppe, Dreamstime.com

ב-8.11.2020 פנינו, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה, לשר החינוך ולראש עיריית תל אביב, בדרישה להפסיק את החינוך הנפרד לילדי מבקשי מקלט בעיר.


בתל אביב המצב מורכב יותר מאשר בערים אחרות שאיתן התמודדנו – רוב מבקשי המקלט גרים באזור אחד, ומאחר שהרישום למוסדות החינוך הוא אזורי הם מתנקזים לאותם גני ילדים. כך נוצר מצב שבו תלמידים מבקשי מקלט מרוכזים רובם ככולם בגני ילדים ובבתי ספר נפרדים. עם זאת, בשנים האחרונות קיבלה מדיניות ההפרדה – שכאילו קרתה מאליה - חיזוק משמעותי, כשהוקמו בתי הספר גוונים וקשת, המיועדים אך ורק לילדי האוכלוסיה הזרה, אף שקיימים בתי ספר סמוכים יותר לבתיהם. המסמר האחרון בהבטחת שימור ההפרדה בין ילדי זרים ומבקשי המקלט לילדים בעלי אזרחות ישראלית נעוץ בהחלטה להקים בית ספר המיועד לזרים בלבד במקום בו ממוקמת כיום גינת לוינסקי (כחודש לאחר שליחת הפנייה פורסם כי העירייה חזרה בה בהכוונה להקים בית ספר במקום גינת לוינסקי).


בפנייה טענו כי קיומם של בתי ספר וגני ילדים נפרדים לילדי זרים ולילדים אזרחי ישראל אינו חוקי, פוגע אנושות בזכותם של ילדי הזרים והוריהם לחינוך, לשוויון ולכבוד, וסותר פסיקה ארוכת שנים האוסרת על הפרדה בחינוך מטעמי מוצא וגזע. עמדנו על ההשלכות הקשות שיש לחינוך נפרד על התפתחות הילדים, שרבים מהם מגיעים לבתי הספר עם עיכוב סביבתי ניכר. ציינו כי במדינות שונות כמו ארצות הברית, קנדה, גרמניה וטורקיה התקיים תהליך שהפנים את מחויבותה של המדינה לאינטגרציה בחינוך, מתוך הבנה שאוכלוסיית הפליטים הפכה להיות חלק מנוף המדינה.


לפיכך ביקשנו לפתוח את אזורי הרישום, ולבנות לתלמידים מבקשי מקלט וזרים תכנית אינטגרציה ראויה והולמת, שתכלול מוסדות חינוך באזורים נרחבים יחסית, במטרה לשלבם באוכלוסיית התלמידים הכללית.


ב-9.2.2021 פנינו שוב לעיריית תל אביב ולמשרד החינוך, זאת בין היתר לאחר שגילינו שההפרדה בחינוך מתקיימת גם במערכת החינוך המיוחד, אף שבמשך שנים ארוכות שולבו במוסדות החינוך המיוחד ילדי זרים לצד ילדים ישראלים. לפנייה זו גם צרפנו 286 בקשות של הורים מבקשי מקלט לשבץ או להעביר את ילדיהם למוסד חינוך אינגרטיבי.

קישורים:
bottom of page