top of page

לתרגם לערבית מידע על הפעלת התוכנית לביטחון תזונתי


אילוסטרציה
© Rostislav Ageev | Dreamstime.com

לאחרונה הופצו באמצעי התקשורת ובאינטרנט פרסומים על תחילת פעולתה של תוכנית חשובה ומבורכת לחלוקת תלושי מזון למשפחות מעוטות אמצעים. אולם הפרסומים, שנועדו ליידע את הציבור על הפעלת התוכנית ולהנגיש לקהל היעד מידע על זכויותיו, הופצו בעברית בלבד.

ב-31.12.2020 פנינו למנכ''ל משרד הפנים בדרישה לתרגם את הפרסומים לערבית ללא דיחוי. בפנייה ציינה עו"ד רעות שאער מהאגודה כי קיים ייצוג-יתר משמעותי לאוכלוסייה הערבית בקרב משפחות עניות, ועל כן משפחות דוברות ערבית כשפת אם הן קהל יעד עיקרי של התכנית לביטחון תזונתי. היעדר תרגום של המידע בזמן אמת מפלה את האוכלוסייה שאינה דוברת עברית, ומונע ממנה לקבל גישה שווה למידע ולהטבות הניתנים מטעם הממשלה.


בעקבות פנייתנו תורגם המידע לערבית לאחר כשבוע.
Comments


bottom of page