top of page

נפתחו מחדש מסגרות לחינוך מיוחד ולנוער בסיכון בנצרת


אילוסטרציה
© Ilka-erika Szasz-fabian | Dreamstime.com

שלשום (17.1.2021) פנינו אל שר החינוך, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך וראש עיריית נצרת, בעקבות החלטת ראש העירייה להשבית את מסגרות החינוך המיוחד ומוסדות הנוער בסיכון בעיר. ההחלטה התקבלה ב-6.1.2021, ביום שבו אישרה הממשלה את תקנות הסגר השלישי, שלפיהן תיסגר מערכת החינוך למעט מוסדות החינוך המיוחד. עם סגירת המוסדות עיריית נצרת השביתה את גם מערך ההסעות, את עבודת הסייעות ואת כלל השירותים התומכים שהיא אמורה לספק למוסדות החינוך.


בפנייתנו ביקשנו לפתוח מחדש את מערכת החינוך המיוחד ומוסדות הנוער בסיכון בנצרת. עו"ד עביר ג'ובראן דכוור מהאגודה טענה שהחלטת ראש העירייה אינה חוקית והתקבלה בחוסר סמכות, מכיוון שלראשי הרשויות המקומית אין סמכות לשנות את תקנות הסגר שהותקנו על ידי הממשלה, ושהחריגו את מוסדות החינוך המיוחד מהסגר. עוד הדגשנו את הפגיעה בזכויות תלמידי החינוך המיוחד והנוער בסיכון, לרבות זכויותיהם לחינוך ולבריאות.


היום (19.1.2021) הגיע לידינו מכתב ששלח אתמול ראש העירייה אל מנהלי בתי הספר, ולפיו החל מהיום נפתחות מחדש מסגרות החינוך המיוחד, ומיום חמישי הקרוב ייפתחו מחדש המוסדות לנוער בסיכון בעיר.
Comentarios


bottom of page