top of page

לבטל את ההחלטה למנות פרויקטור לחברה הערבית


הפגנה
הפגנה נגד האלימות בחברה הערבית. צילום: עומדים ביחד, שתיל-סטוק

היום (9.2.2021) פנתה האגודה לזכויות האזרח, יחד עם ארגוני החברה האזרחית הפעילים במאבק באלימות בחברה הערבית, ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שיורה לראש הממשלה לחזור בו מהחלטתו למנות פרויקטור לחברה הערבית. בפנייה טוענים הארגונים כי ההחלטה מנוגדת לכללי המינהל התקין, הן בשל כך שהתקבלה בתקופת בחירות, והן בשל אי התאמתו של מי שנבחר לתפקיד.


הפניה באה בעקבות הודעת ראש הממשלה מיום רביעי 3.2.2021 על גיבוש תוכנית "שתחולל מהפכה אמיתית בחברה הערבית", ועל מינוי ניצב (בדימוס) אהרון פרנקו, כפרויקטור שיתכלל את עבודת משרדי הממשלה וידאג לתיאום ביניהם בכל התחומים הנוגעים לחברה הערבית, ובכלל זה בתחום הביטחון האישי.


הארגונים הצביעו על כמה בעיות בהחלטה זו, ובהן: מינוי הפרויקטור בתקופת בחירות, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולאמות המידה הרלוונטיות לעניין המינויים בשירות המדינה; מינוי הפרויקטור בטרם גובשה ואושררה תוכנית ממשלתית לטיפול באלימות ובפשיעה; הבחירה באיש עם רקע ותפיסה ביטחונית לתפקיד שמחייב בניית שותפות ויחסי אמון עם החברה הערבית ותכלול עבודת כל המשרדים בכל התחומים; והבחירה במי שבעבר הלא רחוק התבטא בהכללה ובגזענות כלפי החברה הערבית.
Comments


bottom of page