תנאי סף מפלים במכרזים ציבוריים במועצה המקומית מבשרת ציון


© Yossef (maksym) Zilberman (duboshko) | Dreamstime.com .מבשרת ציון

ב-13.12.2020 פנינו למועצה המקומית מבשרת ציון, בדרישה לבטל מכרזים שבהם נקבעה אזרחות ישראלית של המציע או של כל המועסקים על ידו כתנאי סף להגשת הצעות במסגרת המכרז.


בפניה טענה עו"ד רעות שאער שמדובר בתנאי בלתי רלוונטי ומפלה, שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק חובת המכרזים והתקנות, ועם חובתה של רשות מנהלית לנהוג בשוויון ובהוגנות במסגרת ניהול מכרזים ציבוריים. בנוסף טענו לפגיעה בזכותם של תושבי ישראל שאינם אזרחים לחופש העיסוק, לכבוד ולשוויון. עוד ציינו כי מכיוון שמרבית תושבי הקבע, התושבים הארעיים, והשוהים ברישיון בישראל הם ערבים, משמעות התנאי של אזרחות ישראלית היא פגיעה באוכלוסיה הערבית וביכולתה לגשת למכרזים ציבוריים ולזכות בהם.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 13.12.2020הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה נועם גרינצייגלא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו