top of page

לאפשר לאסירים ביטחוניים קשר עם משפחותיהם בתקופת הקורונה

בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט ושבעה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם האגודה לזכויות האזרח, שירות בתי הסוהר הודיע כי לרגל חודש הרמדאן יאפשר באופן חד-פעמי וחריג לאסירים הפלסטיניים הפוליטיים לקיים שיחת טלפון אחת של 5 דקות למשפחתם. מהחלטת שב"ס הוחרגו אסירים מרצועת עזה המשתייכים לתנועת החמאס, שלגביהם חל איסור על ביקורי משפחות בימי שגרה.


לעתירה, שהוגשה ב-26.3.2020, היו שותפים הארגונים א-דמיר, אלמיזאן, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים, עדאלה והורים נגד מעצרי ילדים. העתירה דרשה לאפשר לאסירים פלסטינים, המסווגים כ"ביטחוניים", קשר טלפוני עם משפחותיהם. זאת, על רקע ניתוקם המתמשך של אלפי אסירים פלסטינים ממשפחותיהם מאז פרצה מגפת הקורונה והאיסור על ביקורי משפחות מהגדה המערבית ומרצועת עזה. העתירה דרשה גם להסדיר מנגנון קשר טלפוני למשפחות גם לאסירים קטינים – דרישה שנענתה עד כה באופן חלקי בלבד, כששב"ס אישר לאסירים קטינים לבצע שיחת טלפון עם משפחתם פעם בשבועיים.


בדיון שהתקיים בתחילת אפריל 2021 סירב בית המשפט העליון לדון בסוגיה העקרונית של זכותם של כלל האסירים הביטחוניים לקשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם בתקופת הקורונה. זאת, למרות קיומם של מניעה גורפת של ביקורי משפחות ואיסור על קיום קשר טלפוני על כלל האסירים הביטחוניים באשר הם. השופטים סברו שקיום שיחת טלפון אחת בחודש הרמדאן, וכן מתן שיחות טלפון לאוכלוסיות מובחנות של אסירים (קטינים, נשים, מאושפזים) מספיקים בשלב זה, בהינתן ה"מצב הדינמי", כלשונם. בנוסף ציינו השופטים כי אסירים המעוניינים ביותר משיחה אחת יוכלו להגיש עתירת אסיר במידה שיסורבו. ברוח זו, אילצו השופטים את העותרים למשוך את עתירתם, וכך נעשה.בג"ץ 2280/20 גאנם נ' שירות בתי הסוהר


עו"ד: נדיה דקה (המוקד להגנת הפרט)


עתירה מתוקנת, דצמבר 2020


פסק הדין, 7.4.2021קישורים:

Kommentare


bottom of page